BR18 brand – vejledning om eftervisning

FRI har fået mulighed for at se og kommentere udkastet til vejledning om eftervisning.


 

Som bekendt er det kravene til brand, der kommer til at betyde væsentlige ændringer i det kommende bygningsreglement.

Nu har FRI fået mulighed for at se og kommentere udkastet til vejledning om eftervisning – som er et nøgledokument for, at certificeringsordningen for brand kan fungere i praksis. Der er tale om et omfattende materiale på 147 sider.

Hvis du har kommentarer så send dem til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk senest den 13. november 2019.

Vejledning om eftervisning

Skabelon til kommentering

Læs mere om samme emne

New European Bauhaus – DESIRE ”Designing the irresistible circular society”
New European Bauhaus – DESIRE ”Designing the irresistible circular society”
I en EU-konkurrence om innovation og ”lighthouse”-demonstrationsprojekter for at skabe en bevægelse mod cirkulære og grønne løsninger er FRI med DI og Bloxhub som hovedaktører en af de fem vindere af i alt 25 mio Euro. Og selv om Bauhaus-konceptet mest er kendt fra arkitektverdenen er der også brug for rigtig meget ingeniørviden. Projektet kaldes DESIRE (designing the irresistible circular society) starter i august og kører i to år.
Høring: Mere cirkulær økonomi i byggevareforordningen (CPR)
Høring: Mere cirkulær økonomi i byggevareforordningen (CPR)
EU-Kommissionen har offentliggjort deres forslag til revision af Byggevareforordningen. Forslaget skal gennem forhandling med Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet inden det godkendes endeligt. Vi har i FRI mulighed for at påvirke Danmarks holdning til udkastet ved at komme med input til grund- og nærhedsnotatet, som udarbejdes af Indenrigs- og Boligministeriet.