BR18 brand – vejledning om eftervisning

FRI har fået mulighed for at se og kommentere udkastet til vejledning om eftervisning.


 

Som bekendt er det kravene til brand, der kommer til at betyde væsentlige ændringer i det kommende bygningsreglement.

Nu har FRI fået mulighed for at se og kommentere udkastet til vejledning om eftervisning – som er et nøgledokument for, at certificeringsordningen for brand kan fungere i praksis. Der er tale om et omfattende materiale på 147 sider.

Hvis du har kommentarer så send dem til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk senest den 13. november 2019.

Vejledning om eftervisning

Skabelon til kommentering

Læs mere om samme emne