Vejledning om brandplaner til BR

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet endnu en vejledning til BR18’s brandkapitel. Det drejer sig om Bilag 13 - Udfærdigelse af planer i forhold til brand.

Der er tale om en meget detaljeorienteret vejledning, og det er dag også tilladt at lave brandplaner på andre måder, end vejledningen viser. 

Læs mere om samme emne

Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning
Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning
Bygningsreglementet og certificeringsordningerne for konstruktion og brand ændrer på mange områder væsentligt på rådgivernes arbejde. Under temaet finder du status, høringer, FRI's holdning og løbende information om emnerne.