Vejledning til samlet udbud - lillebror til OPP
Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet en vejledning om ”Samlet udbud”. Et samlet udbud er en form for offentlig-privat samarbejde, hvor man tænker alle faser i et byggeri sammen i et udbud - lige fra udvikling af konceptet, projektering og anlæg til drifts- og vedligeholdsfasen. Til forskel fra OPP, som også rummer privat finansiering.

 

Vejledningen til Samlet Udbud (OPP uden finansiering) er udkommet og kan downloades her

Erhvervs- og Byggestyrelsen skriver i deres pressemeddelelse om vejledningen
Byggeri af høj kvalitet og stabile udgifter til drift. Det er nogle af gevinsterne når en offentlig bygherre vælger at gennemføre et byggeprojekt som et samlet udbud. Ny vejledning gør det lettere at komme i gang.

Et samlet udbud er en form for offentlig-privat samarbejde, hvor man tænker alle faser i et byggeri sammen i et udbud - lige fra udvikling af konceptet, projektering og anlæg til drifts- og vedligeholdsfasen. Til forskel fra OPP, som også rummer privat finansiering.

Med sin totaløkonomiske tilgang kan et samlet udbud sikre kvalitetsbyggeri med begrænsede udgifter til drift og vedligehold. Erhvervs- og Byggestyrelsen er nu klar med en vejledning, der guider offentlige bygherrer gennem alle faserne i et samlet udbud.

Samlet udbud kan bruges både ved større og mindre bygge- og renoveringsprojekter.

Direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen:

"Med vejledningen i samlet udbud vil vi nu række en hjælpende hånd til de offentlige bygherrer, som er parate til at prøve et tæt samarbejde med private virksomheder om at løse offentlige byggeopgaver - uden at slippe det offentlige ejerskab. Det samlede udbud kan være en interessant mulighed også for mindre bygge- eller renoveringsopgaver, som der jo er flest af i Danmark."

En fordel ved et samlet udbud er muligheden for at inddrage de kommende brugere af byggeriet allerede fra starten af processen. Et åbent samspil mellem bygherre, brugere, entreprenør og driftsleverandører i planlægningsfasen giver mulighed for at skabe grundlaget for at gennemføre et kvalitetsbyggeri, som tager højde for de efterfølgende driftsudgifter.

Det kan fx være relevant at gennemføre et samlet udbud, hvis en kommune vil bygge en daginstitution, som lever op til en række pædagogiske visioner, og som imødekommer de kommende brugeres behov (personale og forældre til børnene). Samtidig vil kommunen gerne sikre sig et byggeri af høj kvalitet med et begrænset forbrug af energi og vand, og som er let at gøre rent. I udbuddets kravspecifikation kan kommunen beskrive de funktioner, som byggeriet skal opfylde og hvilken vedligeholdelsesstand, der ønskes opretholdt, frem for at udspecificere kravene i detaljer.

Læs mere om samme emne

[al[tan  - nyt værktøj til rådgivere
[al[tan - nyt værktøj til rådgivere
Teknologisk Institut har udviklet og designet en app, [al[tan, som skal forbedre kvaliteten og effektiviteten i rådgiverens arbejde med at registrere og analysere data fra tilstandsundersøgelser, som er foretaget på altaner med udliggerjern/stålprofiler.