BR18-vejledning om brandteknisk dokumentation

Vejledning til BR18 kapitel 29 om brandteknisk dokumentation er udkommet.


 

I vejledningen er der blandt andet givet eksempler på starterklæringer, dokumentation af brandklasse samt vejledning til de øvrige dokumenter, som udgør den brandtekniske dokumentation jf. BR18, når der kun kan anvendes certificeret brandrådgiver fra 1/1-2020.

Hent vejledningen her

Læs mere om samme emne

Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.
Skræddersyet byggeri?
Skræddersyet byggeri?
EU domstolen har netop afsagt en dom i en sag, hvor Kommissionen fandt, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved ikke at havde udbudt et byggeri, som blev opført af en developer til brug for et 25 årigt uopsigeligt lejemål for staten.