Stadeopgørelse sidestilles med aflevering

Højesterets fastslog i en dom fra 2019, hvor en underentreprenør var gået konkurs, at en stadeforretning, der var gennemført i overensstemmelse med reglerne i AB 92 § 44, måtte sidestilles med aflevering i relation til nedskrivning af garantien.


 

I den sag havde Hovedentreprenøren hævet entreprisekontrakten og konkursboet var ikke indtrådt i sagen. Rækkevidden af Højesterets afgørelse er lige blevet afprøvet ved en sagkyndig beslutning, der var sammenlignelig med sagen fra 2019 med den undtagelse, at hovedentreprenøren ikke havde ophævet entreprisekontrakten med den konkursramte underentreprenør. Også i den situation blev stadeopgørelsen anset for aflevering med den konsekvens, at garantien blev nedskrevet. Det sætter bygherren i det problem, at hvis der skal sikres bevis for krav bliver garantien nedskrevet. Konsekvensen må blive en opdatering af standardgarantierne, men indtil da må bygherren i sit udbudsmateriale udtrykkeligt anføre som tillæg til garantiteksten, at garantien ikke nedskrives ved entreprenørens konkurs.

Læs mere på Advokatfirmaet Bech-Bruuns hjemmeside. 

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde.
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.