Vejledning om ”indsatstaktisk traditionel” er udgivet

Så blev den længe ventede vejledning om redningsberedskabernes indsatsmuligheder offentliggjort.


 

Vejledningen er en del af BR18 og uddyber bygningsreglementets krav til redningsberedskabernes indsatsmuligheder. Særligt defineres en række eksempler, som skal følges hvis bygningen skal defineres som indsatstaktisk traditionel, som hvis de overholdes gør at dialogen med beredskaberne ikke er nødvendig. Vejledningen er kapitel 5 i den generelle vejledning til BR18’s vejledning om brand.

Vejledning om indsatstaktisk traditionel

Læs mere om samme emne

Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.
Skræddersyet byggeri?
Skræddersyet byggeri?
EU domstolen har netop afsagt en dom i en sag, hvor Kommissionen fandt, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved ikke at havde udbudt et byggeri, som blev opført af en developer til brug for et 25 årigt uopsigeligt lejemål for staten.