Ledelse - Værktøjer

FRI's Konjunkturmålinger

FRI's Konjunkturmålinger for rådgivende ingeniører udarbejdes to gange årligt i april og oktober. Konjunkturerne viser branchens forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning i de kommende tre og seks måneder. Konjunkturerne er baseret på en rundspørge blandt FRI's 350 medlemsvirksomheder fordelt på bl.a. Øst- og Vestdanmark.

Lønstatistik

 Statistikken viser gennemsnitslønninger for de grupper af medarbejdere, der er flest af i FRI's medlemsvirksomheder opdelt på dimittendår etc.

Branchestatistik

Indeholder nøgletal som overskudsgrad, eksport og kundesammensætning.