Pressekommentar: Grøn trepartsaftale er god for miljøet og ingeniørbranchen

Tirsdag den 25. juni 2024 landede den grønne trepartsaftale efter flere måneders tovtrækkeri.


Den grønne trepart er et skridt i den rigtige retning

Efter lange og intense forhandlinger anbefaler den grønne trepart en CO2-afgift for landbruget, der vil sidestille sektoren med det, vi kender fra industrien. Det glæder Adm. Direktør i FRI, Henrik Garver:

  • Det er positivt, at landbruget nu pålægges et ansvar for den grønne omstilling, der i forvejen er besluttet for industrien. Bagsiden af medaljen er, at afgifterne indfases for lavt og for langsomt, men det er dog et skridt i den rigtige retning, siger han og fortsætter:
  • Jeg er også tilfreds med, at aftalen lægger op til at tilbageføre provenuet fra afgiften til investeringer i grønne tiltag, klimateknologi og produktionsomstilling, samt at investeringerne målrettes den del af landbruget, der har sværest ved at omstille sig.

Ny arealfond på 40 milliarder kroner

Treparten resulterer også i, at der afsættes cirka 40 milliarder kroner til en ny fond, der kaldes den Grønne Arealfond, hvor pengene skal gå til rejsning af 250.000 hektar skov, udtagning af 140.000 hektar lavbundsjorde samt yderligere arealomlægning og strategiske jordkøb, hvilket gør indtryk på Henrik Garver:

  • I forhold til arealfonden er det særdeles positivt, at treparten har fokus på reduktioner af kvælstof, så vi forhåbentligt kan indfri vores mål om en god økologisk tilstand fra EU’s vandrammedirektiv. Stort set alle vores indre farvande er utroligt hårdt ramt, så der er akut brug for kunstigt åndedræt og en hurtig reduktion af udledningen af kvælstof, forklarer han.

Det er ikke kun det danske miljø, der kommer til at nyde godt af den nye aftale. Det kan også være med til at give hele ingeniørbranchen et yderligere løft, mener Henrik Garver:

  • Fondens opkøb af landbrugsjord vil også resultere i mere skov og natur, mere økologisk areal, mere plads til vedvarende energi og generel omlægning af landbrugsarealet. Samlet set bør det føre til flere investeringer i VE, øget biodiversitet og en bedre anvendelse af vores arealer. Den omlægning er heller ikke irrelevant for de rådgivende ingeniørvirksomheder, for vi har mange virksomheder, og dygtige medarbejdere, der arbejder inden for området. Det er 26 % af FRI-virksomhedernes omsætning, der kommer fra opgaver på Energi- og miljøområdet, slutter Henrik Garver.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Historisk stærkt år for rådgivende ingeniører
Pressemeddelelse: Historisk stærkt år for rådgivende ingeniører
Byggeriet går tilbage, og markedet er usikkert. Og til trods for dette, formåede de danske rådgivende ingeniørvirksomheder at holde fokus og at vokse inden for både etablerede og nye sektorer. Omsætningen satte rekord, og branchen lander en historisk høj overskudsgrad for 2023.