Infrastruktur - tema

State of the Nation 2020

FRI's "State of the Nation"-rapport er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. FRI har udgivet State of the Nation rapporter i 2008, 2012, 2016 og 2020. 

  • FRI's State of the Nation-rapport for 2020 er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. Rapporten gennemgår og analyserer ni vigtige infrastrukturelle sektorer i Danmark.

  • De ni sektorer er vurderet på en skala fra 1 til 5. Siden 2008 er den overordnede tilstand gradvist forbedret fra 3,4 i 2008 til 3,8 i 2016, men dens er faldet fra 2016 til 2020 og nu ligger på 3,7. 

  • Siden 2016 er der sket en positiv forbedring af danske lufthavne og de statslige  veje, således at de nu er vurderet til at have en tilstand svarende til 4,5 (meget god).

  • Kloak- og spildevandssektoren har oplevet en fremgang fra 3,5 (nogenlunde/god) til nu 4 (god). 

  • Affald vurderes også som værende i god tilstand og ligger fortsat på karakteren 4.

  • Energi ligger nu på samlet godt 3,5 (nogenlunde/god), hvilket er en nedgang i forhold til 4,5 i 2016. 

  • For både jernbanen og vandforsyningen gælder, at der er sket et fald siden 2016 til henholdsvis 3,5 (nogenlunde/god) og 3 (nogenlunde).

  • Offentlige bygninger er vurderet uændret til tilstandskarakter 3,5 (nogenlunde/god). Her ligger de kommunale bygninger lavest med en uændret karakter på 3 (nogenlunde).

  • Vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje er blevet bedre, hvorfor tilstanden nu vurderes til karakteren på 3 (nogenlunde).

  • Der er for de fleste sektorer behov for betydelige investeringer, hvis tilstanden skal opretholdes og forbedres i fremtiden. Det skønnes, at der på tværs af de ni sektorer vil være behov for investeringer i størrelsesordenen 145-175 mia. kr., hvis alle sektorer skal bringes op til en tilfredsstillende standard svarende til karakteren 4 (god). Det skal understreges, at der her er tale om et estimat forbundet med store usikkerheder.

 

Download rapporten i sin helhed eller de enkelte kapitler:

Infografik:

Faktabokse, figurer med videre kan downloades gratis her.