Energi & Klima

Publikationer

Her på siden kan du læse mere om FRI's udgivelser på Energi & Klimaområdet.

State of the Nation

FRI's "State of the Nation"-rapport er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. FRI har udgivet State of the Nation rapporter i 2008, 2012, 2016, 2020 og 2024.

Rapport: Fremtidens forsyning 2035 - fire mulige scenarier

Med rapporten ”Fremtidens forsyning 2035 – fire mulige scenarier” ønsker FRI at levere et debatoplæg, som gør det muligt at forstå konsekvenser og muligheder af de politiske beslutninger, som bliver truffet i forhold til forsyningssektoren i Danmark.

FRI's anbefalinger til scenarierapport for forsyning

For at gøre det lettere at arbejde strategisk med scenarierapporten har FRI udarbejdet et oplæg, som kan bruges, når I skal drøfte strategi og planer for jeres virksomhed. Anbefalingerne er udelukkende for medlemmer.