om fri

Hvad siger medlemmerne?

FRI’s medlemsundersøgelse peger på en tilfredshed med FRI’s interessevaretagelse, rådgivning og ydelser samt synlighed og profilering i pressen.