}
om fri

Årsberetninger

Her finder du FRI's årsberetninger tilbage fra 2002.

FRI strategi 2021

I 2021 er FRI en platform for alle rådgivende ingeniørvirksomheder med fokus på fire topprioriteter.

 

Hvad er FRI?

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er en brancheforening for rådgivende ingeniørvirksomheder. Foreningen blev grundlagt i 1904.

Hvad siger medlemmerne?

FRI’s medlemsundersøgelse peger på en tilfredshed med FRI’s interessevaretagelse, rådgivning og ydelser samt synlighed og profilering i pressen.