OM FRI

Bestyrelsen

FRI ledes af en bestyrelse på 11 personer, der udpeges blandt FRI's medlemsvirksomheder. Bestyrelsen har desuden valgt et formandskab på tre personer, der fungerer som forretningsudvalg. Medlemmer vælges for en 2-årig periode og kan genvælges en gang i yderligere 2 år. 

Herudover har FRI 6 faste udvalg, som sikrer, at FRI's aktiviteter og holdninger afspejler medlemmernes interesser og prioriteter. 

 

Christian Listov-Saabye
Christian Listov-Saabye

Formand
MOE A/S, Søborg
Valgt i 2021
www.moe.dk

Eva Rindom
Eva Rindom

1. næstformand
Atkins Danmark A/S, København
Valgt i 2020
atkins.dk

Henrik Winther
Henrik Winther

2. næstformand
COWI A/S
Valgt i 2021
www.cowi.dk

John Andresen
John Andresen

INGENIØR'NE A/S, Esbjerg
Valgt i 2020
Medlem af Byggeriudvalget
www.ingenior-ne.dk

Søren Brøndum
Søren Brøndum

Rambøll Danmark A/S
Valgt i 2021
Medlem af Byggeriudvalget
dk.ramboll.com/

Henriette Dybdal Cajar
Henriette Dybdal Cajar

SINUZ ApS
Valgt i 2022
Medlem af Byggeriudvalget
www.sinuz.dk/

Morten Fjerbæk
Morten Fjerbæk

EnviDan A/S
Valgt i 2022
Medlem af Miljø- og Klimaudvalget
www.envidan.dk/ 

Henrik Juul Sørensen
Henrik Juul Sørensen

EKJ AS, København
Medlem af Aftaleudvalget
Valgt i 2020
www.ekj.dk