OM FRI

Bestyrelsen

FRI ledes af en bestyrelse på 11 personer, der udpeges blandt FRI's medlemsvirksomheder. Bestyrelsen har desuden valgt et formandskab på tre personer, der fungerer som forretningsudvalg. Medlemmer vælges for en 2-årig periode og kan genvælges en gang i yderligere 2 år. 

Herudover har FRI 6 faste udvalg, som sikrer, at FRI's aktiviteter og holdninger afspejler medlemmernes interesser og prioriteter. 

 

Christian Listov-Saabye
Christian Listov-Saabye

Formand
MOE A/S, Søborg
Valgt i 2021
www.moe.dk

Eva Rindom
Eva Rindom

1. næstformand
Atkins A/S, København
Valgt i 2020
atkins.dk

Tom Heron
Tom Heron

2. næstformand
NIRAS A/S

Valgt i 2018
Medlem af Energiudvalget
www.niras.dk

John Andresen
John Andresen

INGENIØR'NE A/S, Esbjerg
Valgt i 2020
Medlem af Miljø- og Klimaudvalget
www.ingenior-ne.dk

Lars Bendix Christensen
Lars Bendix Christensen

Wissenberg A/S
Valgt i 2018
Medlem af Byggeriudvalget
www.wissenberg.dk

Søren Brøndum
Søren Brøndum

Rambøll Danmark A/S
Valgt i 2021
Medlem af Byggeriudvalget
dk.ramboll.com/

Christian Leif Hansen
Christian Leif Hansen

Sedgwick Leif Hansen A/S
Valgt i 2018
Medlem af Aftaleudvalget
slhdk.dk/

Mads Jensen Møller
Mads Jensen Møller

Nordiq Group A/S
Valgt i 2018
Medlem af Infrastrukturudvalget
www.nordiq-group.dk

Henrik Juul Sørensen
Henrik Juul Sørensen

EKJ AS, København
Medlem af Aftaleudvalget
Valgt i 2020
www.ekj.dk