FRI's retningslinjer for teknisk tredjepartskontrol

Som rådgivende ingeniører er det centralt, altid at skabe værdi for kunden. Det gælder også, når der udføres teknisk tredjepartskontrol, herunder valideringer, på et projekt. Formålet med tredjepartskontrol er at sikre, at kunden får den kvalitet og værdi, der er betalt for. Og at projektet lever op til gældende krav. Denne ”second opinion” skaber i sig selv værdi for kunden og for det enkelte projekt.


 

Desværre er processerne omkring tredjepartskontrol ikke altid så problemfrie, som de burde være. De virksomheder, der udfører kontrollen, kan opleves som unødigt nidkære, samtidig er der meget stor variation i, hvorledes kontrollen gennemføres, afhængigt af virksomhed og enkeltpersoner. Det kan påvirke projektets tid og økonomi negativt, hvilket igen medfører, at værdien for kunden bliver overskygget af et fokus på spildte ressourcer ved selve processen. Det kan hverken vi som rådgivere eller vores kunder være tilfredse med.

For at komme disse udfordringer til livs, så tredjepartskontrol bidrager med størst mulig værdi, har FRI udarbejdet en række forslag til, hvordan både rådgiver og bygherre kan forbedre processen, i form af en Code of Conduct for validering og tredjepartskontrol. 

Det er ambitionen, at den nye Code of Conduct, suppleret med en mere udførlig vejledning, skal sikre, at fokus for arbejdet med tredjepartskontrol igen bliver på et konstruktivt og resultatgivende samarbejde, til gavn for projektet.

Den nye Code of Conduct, forslagene til hvordan vi skaber bedre tredjepartskontrol samt en præsentation, der vil kunne bruges internt i virksomheden til at udbrede kendskabet til den nye Code of Conduct findes her:

Code of Conduct for teknisk tredjepartskontrol og validering 

Med udgangspunkt i FRI’s regler for god rådgiverskik tilføjes følgende suppleren­de regler for god rådgiverskik ved tredjeparts kontrol.

  1. En FRI-virksomhed tager ejerskab til projektet, bidrager proaktivt til dets gennemførelse, sætter sig i sine samarbejdspartneres sted og respekterer tidsplaner.
  2. En FRI-virksomhed understøtter den gode dialog og prioriterer personlige møder, videomøder og telefonmøder for at søge hurtig afklaring af tvivlstilfælde i en konstruktiv dialog.
  3. En FRI-virksomhed holder fokus på den definerede opgave og værdiskabelsen i bred forstand for kunden.
  4. En FRI-virksomhed anerkender, at der til et givet problem kan være flere egnede løsninger.
  5. En FRI-virksomhed sikrer en ensartet opgaveløsning uafhængigt af præferencer hos enkeltpersoner.

Code of Conduct for teknisk validering og tredjepartskontrol

Notat om tredjeparts kontrol "Det konstruktive og resultatgivende samarbejde"

Præsentation af tredjeparts kontrol (PowerPoint-præsentation til brug i virksomhederne)

 

Læs mere om FRI

Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Det kan være svært at videreformidle budskaber med kompleks viden på en måde, der både fanger publikums interesse og samtidig sikrer, at det faglige indhold bliver korrekt forstået af tilhørerne. Men ved brug af nogle ganske simple teknikker kan man lære at gøre sin præsentation så god, at den bliver husket af tilhørerne i mange år efter.
Webinar: Neurodivergens
Webinar: Neurodivergens
Hvad er neurodiversitet og neurodivergens, og hvorfor skal jeg vide noget om det? Charlotte Holmer Kaufmanas, der er chef for uddannelse i Hans Knudsens Instituttet vil på dette webinar gøre os klogere på dette.