FRI's Vision og Mission

FRI's Vision

FRI skaber værdi for alle medlemsvirksomheder

FRI's Mission

FRI støtter medlemsvirksomhederne gennem direkte services og netværk, ved at påvirke samfundsudviklingen og rammebetingelserne for rådgiver- og ingeniørvirksomheder og ved at øge branchens anerkendelse nationalt og internationalt.