Internationalt - tema

FN's Verdensmål & FRI

"FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på."
- FN

Klik på et specifikt mål nedenfor for at lære mere om, hvordan FRI's medlemmer adresserer hvert Verdensmål.