FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet denne ydelsesbeskrivelse om arbejdsmiljøkoordinering, der anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering 2023 er en omfattende revision af tidligere ydelsesbeskrivelse for området. Centralt i den nye version er beskrivelse af rene ydelser uden vejledningstekst, tydeligere grænseflader mellem koordinatorer, rådgivere og udførende, samt klar opdeling mellem ”kan-” og ”skal-ydelser”. 

Hent ydelsesbeskrivelse