FRI har revideret ydelsesbeskrivelsen for anlæg 2013.

Revisionsnotat

Vejledning til YBA 19

Afkrydsningsskema (2019, word) 

Afkrydsningsskema (2019, pdf)

Ydelsesbeskrivelsen Anlæg findes også i en engelsk oversættelse. 
Description of Services for Civil Works

Ydelsesbeskrivelse for Anlæg 2019 erstatter den tidligere "Anlæg og Planlægning", 2013. Der er tale om en radikal ændring af hvilke ydelser, der skal leveres, og faserne er også ændret.
Ydelsesbeskrivelsen er udarbejdet ud fra bestemmelserne i det nye AB/ABR 18 regelsæt og håndterer de nye krav, som rådgiverne bliver mødt med.

Se andre ydelsesbeskrivelser

Description of services for Building and Landscape 2018
Description of services for Building and Landscape 2018
This description of services serves as a basis for consultancy agreements for building and landscape works in connection with construction. In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the description of services, the Danish version shall prevail.
Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, 2018
Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, 2018
Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 er en radikal ændring i forhold til Byggeri og Planlægning 2012. Ydelsesbeskrivelsen indarbejder de ændringer, som følger af ABR 18, BR18 og AB 18 og tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring.