This description of services serves as a basis for consultancy agreements for civil works. In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the description of services, the Danish version shall prevail.

This description of services serves as a basis for consultancy agreements for civil works. In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the description of services, the Danish version shall prevail.

Download Desciption of services for Civil Works 2019

Læs mere om samme emne

Tillæg om Bæredygtighedsydelser
Tillæg om Bæredygtighedsydelser
FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen og med støtte fra Realdania udarbejdet tillæg om bæredygtighedsydelser 2022.
Ydelsesbeskrivelse for 'Som udført' 2022
Ydelsesbeskrivelse for 'Som udført' 2022
Ydelsesbeskrivelsen ”Som udført 2000” er nu afløst af en vejledning ”Som Udført 2022”, der kan benyttes sammen med Ydelsesbeskrivelserne for Byggeri og Landskab 2018 og Anlæg 2019.
Aftale-Håndbogen
Aftale-Håndbogen
Aftale Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-, ABR 18, ABR-F og GBF 19-bestemmelser.