FRI og Danske Arkitektvirksomheder udgav i 2017 en betaversion til et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet. Betaversionen kan anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med bæredygtighed. Der er tale om en foreløbig version, som er lavet med det formål at høste erfaringer fra brug af tillægget i praksis.

På baggrund af tilbagemeldingerne var intentionen, at der skulle foreligge en endelig version af ydelsesbeskrivelsen samtidigt med offentliggørelsen af AB18 og ABR18 og revisionen af FRI og Danske Arkitektvirksomheders ydelsesbeskrivelser tilpasset AB18 og ABR18.

I mellemtiden igangsatte Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen et arbejde om en frivillig bæredygtighedsklasse. Af denne grund udskød FRI og Danske Arkitektvirksomheder arbejdet med færdiggørelsen.

FRI og Danske Arkitektvirksomheder opfordrer til, at forbedringer og bemærkninger sendes til Peter Andreas Sattrup pas@danskeark.dk og Majbritt Juul mj@frinet.dk.

Arbejdet med den endelige udgave af tillægget opstartes i efteråret 2019.

Betaversion af Tillæg til ydelsesbeskrivelser

Læs mere om samme emne

Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, 2018
Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, 2018
Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 er en radikal ændring i forhold til Byggeri og Planlægning 2012. Ydelsesbeskrivelsen indarbejder de ændringer, som følger af ABR 18, BR18 og AB 18 og tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring.