FRI har sammen med Danske arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen opdateret ydelsesbeskrivelsen om bygherrerådgivning 2013.

Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019

Revisionsnotat

Vejledning til YBB 19

Ydelsesbeskrivelsen Bygherrerådgivning findes også i en engelsk oversættelse. 
Description of Services for Client Consultancy

FRI har sammen med Danske arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen opdateret ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning 2013. Den nye ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2019 (YBB 19) med vejledning er udarbejdet med støtte fra Realdania.

Ydelsesbeskrivelsen udgives ligeledes i en projektspecifik udgave, der gør det muligt at afgrænse ydelsen ved at tilføje kommentarer i højre spalte. Endvidere vil YBB 19 blive oversat til engelsk.

YBB 19 er udbygget på flere punkter i konsekvens af de nye skærpede regler i ABR 18, Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 (YBL 18) og den nye BR18.

Ændringerne i YBB 19 er derfor ret omfattende for at synliggøre bygherrerådgiverens ydelser og leverancer. Af samme årsag er bygherrerådgiverens "projektdokumentation" udbygget, på principielt samme måde, som det er sket i YBL 18. Herudover er der et skærpet fokus på samarbejdet mellem parterne. Ikke mindst har det været vigtigt at sikre, at bygherrerådgiveren bidrager til, at bygherren varetager sine interesser og opgaver i forhold til sine aftaleparter i henhold til ABR 18/AB 18 og YBL 18.

Den nye ydelsesbeskrivelse har fortsat fokus på bygherrerådgivning, som afspejler de forskellige organisationsformer: fag-, stor- eller hovedentreprise, totalentreprise, lejerrådgivning, investorrådgivning og OPP – teknisk bestiller rådgivning. 

Vejledningen er en introduktion til ydelsesbeskrivelsens anvendelse og retter sig både til bygherre, bygherrerådgivere, rådgivere og entreprenører. 

Vejledningen forklarer og kommenterer ydelsesbeskrivelsens anvendelse, både i byggeprojekters indledende planlægningsfaser og i forbindelse med planlægning og realisering af et konkret byggeri i en af de fem beskrevne organisationsformer.

 

 

Se flere ydelsesbeskrivelser

Description of Services for Client Consultancy 2019
Description of Services for Client Consultancy 2019
This description of services serves as a basis for consultancy agreements for client consultancy. In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the description of services, the Danish version shall prevail.
Description of Services for Civil Works 2019
Description of Services for Civil Works 2019
This description of services serves as a basis for consultancy agreements for civil works. In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the description of services, the Danish version shall prevail.
Revideret ydelsesbeskrivelse for ”Arbejdsmiljøkoordinering”
Revideret ydelsesbeskrivelse for ”Arbejdsmiljøkoordinering”
Som rådgiver/ projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. Også selvom du ikke er arbejdskoordinator. DANSKE ARK og FRI’s reviderede ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering giver dig overblik over dine pligter.
Ydelsesbeskrivelsen for Arbejdsmiljø og Koordinering 2014
Ydelsesbeskrivelsen for Arbejdsmiljø og Koordinering 2014
FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter. Arbejdsmiljøkoordinator eller ej: som rådgiver/projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. DANSKE ARK og FRI har derfor udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for området.