OBS - ikke længere aktuel

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med anlægsarbejder og planlægning.

Ydelsesbeskrivelsen

Rådgiverens ydelser og honorering har som aftalemæssigt grundlag "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" (ABR 89).

Aftale bør udformes på fælles aftaleformular udfærdiget af FRI og DANSKE ARK. Det bemærkes, at rådgiverens ydelser alene omfatter de ydelser indenfor rådgiverens fagområde, der udtrykkeligt er indeholdt i rådgiveraftalen.