OBS - ikke længere aktuel

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med anlægsarbejder og planlægning.

Ydelsesbeskrivelsen

Rådgiverens ydelser og honorering har som aftalemæssigt grundlag "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" (ABR 89).

Aftale bør udformes på fælles aftaleformular udfærdiget af FRI og DANSKE ARK. Det bemærkes, at rådgiverens ydelser alene omfatter de ydelser indenfor rådgiverens fagområde, der udtrykkeligt er indeholdt i rådgiveraftalen.

Læs mere om samme emne

Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, 2018
Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, 2018
Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 er en radikal ændring i forhold til Byggeri og Planlægning 2012. Ydelsesbeskrivelsen indarbejder de ændringer, som følger af ABR 18, BR18 og AB 18 og tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring.