OBS - ikke længere aktuel

 

 

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for bygherrerådgivning. Ydelsesbeskrivelsen tager udgangspunkt i byggeri, men kan ligeledes anvendes i forbindelse med anlæg.ret. Alle har givet vigtige og relevante bidrag til ydelsesbeskrivelsen, som den nu foreligger.

En række afsnit i ydelsesbeskrivelsen er nyskrevet, og der er medtaget et nyt afsnit om teknisk bestillerrådgivning i forbindelse med OPP-projekter, ligesom afsnittet om indledende rådgivning er udbygget med afsnit om ejendomsstrategi og teknisk finansieringsanalyse.

Revisionsudvalget arbejder videre på at udgive en vejledning om brug af ydelsesbeskrivelsen - som støtte både for bygherrer og bygherrerådgivere i dialog om den mest hensigtsmæssige måde at organisere arbejdet på.

Ydelsesbeskrivelsen kan hentes gratis som pdf-fil, men du kan også bestille en trykt version på fri@frinet.dk. Prisen er 100 kr. ex. moms, porto og ekspeditionsgebyr (50 kr.).

Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2013

For en nærmere information om ændringer i ydelsesbeskrivelsen i forhold til 2003-udgaven henvises til organisationernes revisionsnotat.

Læs mere om samme emne

Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, 2018
Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, 2018
Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 er en radikal ændring i forhold til Byggeri og Planlægning 2012. Ydelsesbeskrivelsen indarbejder de ændringer, som følger af ABR 18, BR18 og AB 18 og tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring.