OBS - ikke længere aktuel

 

 

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for bygherrerådgivning. Ydelsesbeskrivelsen tager udgangspunkt i byggeri, men kan ligeledes anvendes i forbindelse med anlæg.ret. Alle har givet vigtige og relevante bidrag til ydelsesbeskrivelsen, som den nu foreligger.

En række afsnit i ydelsesbeskrivelsen er nyskrevet, og der er medtaget et nyt afsnit om teknisk bestillerrådgivning i forbindelse med OPP-projekter, ligesom afsnittet om indledende rådgivning er udbygget med afsnit om ejendomsstrategi og teknisk finansieringsanalyse.

Revisionsudvalget arbejder videre på at udgive en vejledning om brug af ydelsesbeskrivelsen - som støtte både for bygherrer og bygherrerådgivere i dialog om den mest hensigtsmæssige måde at organisere arbejdet på.

Ydelsesbeskrivelsen kan hentes gratis som pdf-fil, men du kan også bestille en trykt version på fri@frinet.dk. Prisen er 100 kr. ex. moms, porto og ekspeditionsgebyr (50 kr.).

Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2013

For en nærmere information om ændringer i ydelsesbeskrivelsen i forhold til 2003-udgaven henvises til organisationernes revisionsnotat.

Se flere ydelsesbeskrivelser