OBS - ikke længere aktuel

 

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012
Ydelsesbeskrivelsen er udformet med henblik på at definere roller og ydelsernes fordeling mellem rådgivere og klient og mellem de enkelte rådgivere. Endvidere særligt med henblik på at definere ansvar og ydelser for projekteringsleder, projekterende rådgivere, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn. Ydelsesbeskrivelsen skal kunne anvendes både til store og små – komplicerede og mindre komplicerede byggerier – som referenceramme for fastlæggelse af ydelser i den konkrete rådgiveraftale. Ydelsesbeskrivelsen er en ajourføring af 2009-udgaven.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning (2012)

I tilknytning til ydelsesbeskrivelsen findes et bilag i form af et afkrydsningsskema, der skal sikre en entydig afgrænsning og beskrivelse af rådgivernes ydelser i forbindelse med projektering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn, samt en synliggørelse af ydelser, der ikke er indeholdt i aftalen eller påhviler klienten eller eventuelt projekterende entreprenører.

Tillæg om bæredygtighedsydelser 2017 - betaversion
Der er en stigende efterspørgsel på bæredygtighed i byggeriet og dermed også et behov for at gøre det enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler om bæredygtighedsydelser. Danske Arkitektvirksomheder og FRI lancerer i den forbindelse en betaversion af et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne. Formålet med den foreløbige version er at få forbedringsforslag fra branchen til indarbejdelse i den endelige udgave. Bemærkninger bedes sendt til Majbritt Juul mj@frinet.dk. Bemærkninger vil blive inddraget i udarbejdelsen af den endelige udgave. Den nuværende information er udarbejdet i tæt samarbejde med fokusudvalg og repræsentanter for arkitekt- og ingeniørvirksomhederne.  

Tillægget definerer og afklarer begreber og ydelser, så bygherrer, der ønsker at arbejde med bæredygtighed, får de bedst mulige betingelser for at indgå aftaler om rådgivning med arkitekter og ingeniører.

Tillæg om bæredygtighed 2017 - betaversion

Skema over ydelser på bæredygtighedsrådgivning

Tillæg Digital projektering 2016
Denne ydelsesbeskrivelse for Digital projektering er et tillæg til DANSKE ARK og FRI’s ydelsesbeskrivelse 2012 for Byggeri og Planlægning (YB 2012). Tillægget kombinerer ydelsesbeskrivelsens kapitel 3 ”Rådgivning i forbindelse med projektering” med kapitel 8.4 ”Digital projektering” ved anvendelse af bygningsmodeller og angiver for bygnings- og fagmodeller omfanget af den digitale projektdokumentation for de enkelte faser. Vejledningens venstre kolonne indeholder ordret gengivelse af Ydelsesbeskrivelsens tekst i kapitel 3. Højre kolonne beskriver de leverancer, der er sædvanlige ved tilvalg af kap. 8.4. Digital projektering.

8.4 Digital Projektering (2016)