Forrentning af for sent betalt honorar

Er rådgiverne egentlig er klar over, hvor store muligheder de har for at få forrentet deres tilgodehavender, hvis offentlige bygherrer betaler for sent? Diskontoen + 8% fra modtagelse af faktura - det kan godt blive store beløb, hvis der betales 1 dag for sent, når der er 30 dages betalingsfrist. Se bare delkendelsen fra i år, hvor der er et krav på morarenter på 5 mio. kr., bl.a. pga. at bygherren misser at betale til tiden, fordi forfaldsdagene er i weekenden! Herunder finder du kendelsen om forrentning af en entreprenørs tilgodehavende hos en offentlig myndighed. Kendelsen er væsentlig, da principperne om løbedage i AB 92 nu er videreført for rådgiverne i ABR 18.

Kendelsen fastslår , at det gamle princip ” Pengegæld er bringe-gæld” fortsat er gældende. Dvs. at gælden skal være betalt, så den er debitor i hænde inden udløbet af betalingsfristen. Det er derfor ikke godt nok, at kreditor(BH) anmoder banken om overførsel af tilgodehavendet på forfaldsdagen eller afventer første hverdag, hvis forfaldsdagen er en weekend eller helligdag.  

Konsekvenserne af den for sene betaling er ikke kun renter af den ene dags forsinkelse. Da de aftalte 30 kalenderdages betalingsfrist er løbedage, skal bygherren betale morarente fra datoen for Bygherrens modtagelse af fakturaen – vel og mærke 8% over diskontoen! Så det kan blive meget store beløb.

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde.
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.