Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?

Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.

Rådgiver skal iht. ABR 18 § 14 udføre al projektering, medmindre det er sædvanligt at lægge projektering ud til andre. Problemet er, at der ikke er en manual for, hvad der er ”sædvanligt”. Så uanset at en del ydelser naturligt projekteres bedst hos leverandører, så kræver det en aftale med bygherren, ellers kan rådgiver risikere at blive trukket i honorar. Det er derfor væsentligt at få omfanget af muligheden for at benytte sig af funktionsudbud på det rene, inden der afgives tilbud. Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse. Det anbefales, at listen kan danne grundlag for en afklaring.

Læs mere om samme emne

Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Det kan være svært at videreformidle budskaber med kompleks viden på en måde, der både fanger publikums interesse og samtidig sikrer, at det faglige indhold bliver korrekt forstået af tilhørerne. Men ved brug af nogle ganske simple teknikker kan man lære at gøre sin præsentation så god, at den bliver husket af tilhørerne i mange år efter.