Forslag til aftalebrev, totalentreprenører

Der opstår ofte problemer, når rådgiveren bistår totalentreprenøren i forbindelse med dennes afgivelse af tilbud på en opgave. Rådgivningen sker ofte på et meget tidligt stadie, hvor forudsætningerne ikke er helt på plads – og ofte uden honorar. Alligevel rejser totalentreprenøren ofte krav mod rådgiveren p.g.a. fejl i mængde beregninger og dimensionering. For at undgå at komme i denne situation har FRI udarbejdet et aftalebrev, der tager højde for ansvar og honorering. Se aftalebrevet på vores hjemmeside.

 

 

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde.
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.