Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides

EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.

Tilkendegivelserne kan sammenfattes således: 1. Ved udbud af en rammeaftale skal der i udbudsbekendtgørelsen angives både en anslået mængde/værdi og/eller en maksimal mængde/værdi for anskaffelserne under rammeaftalen. Når den angivne maksimale mængde eller værdi er nået, må der ikke længere trækkes på rammeaftalen. Undladelse af de omtalte angivelser bevirker ikke i sig selv, at rammeaftalen kan erklæres for uden virkning, men indkøb ud over den angivne maksimum grænse må antages at medføre annullation af indkøbet.

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde.
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.