Aftaleforhold

Bestyrelsens Forretningsudvalg for Aftale- og kontraktvilkår

Udvalget varetager FRI's indsats i forbindelse med udbuds- og aftaleforhold, der påvirker virksomhedernes rammevilkår, og hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Du kan læse mere om udvalgets kommissorium her.

Kommissorium for Bestyrelsens Forretningsudvalg for Aftale- og kontraktvilkår

Udvalgets opgaver

 • At fastlægge eller udvikle politikker om aftalemæssige og udbudsretlige forhold og gennemføre aktiviteter rettet mod medlemskredsen og omverdenen, der understøtter politikkernes gennemførelse, herunder forestå den nødvendige kommunikation
 • At formidle indgåelse af aftaler, der bedst muligt understøtter virksomhedernes forretningsmæssige interesser.
 • At behandle principielle aftalemæssige problemstillinger og tage initiativ til nødvendig behandling, heraf over for kundeside og/eller medlemskreds, samt at forestå den nødvendige kommunikation herom.              
 • At sørge for løbende opdatering af ydelsesbeskrivelserne.
 • At sikre udarbejdelsen af nødvendigt informationsmateriale vedrørende aftaler og kontraktforhold.
 • At vedligeholde FRI’s håndbog for aftaleområdet.
 • I øvrigt at gennemføre vejledning og information over for medlemskredsen, f.eks. ved afholdelse af kurser og møder.

Udvalgsmedlemmer

 • Charlotte Bertelsen, COWI A/S (leder)
 • Anne Wieland Ravn, Artelia A/S
 • Birgit Øllgaard, ØLLGAARD A/S
 • Bo Kobber Petersen, Rambøll Danmark A/S
 • Henriette Dybdal Cajar, SINUZ ApS
 • Henrik Juul Sørensen, EKJ rådgivende ingeniører as 
 • John Flemming Jensen, WSP Danmark A/S
 • Lars Bendix Christensen, Wissenberg A/S
 • Morten Hjorth, Nordiq Group A/S
 • Per Lindholm Larsen, SYSTRA Danmark
 • Peter Gasberg, Frandsen & Søndergaard K/S (bestyrelsesrepræsentant)

Udvalgssekretær

Ulla Sassarsson
Tlf.: 3525 3741
E-mail: us@frinet.dk