Aftaleforhold

Aftaleudvalget

Udvalget varetager FRI's indsats i forbindelse med udbuds- og aftaleforhold, der påvirker virksomhedernes rammevilkår, og hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Du kan læse mere om udvalgets kommissorium her.

Aftaleudvalgets kommissorium

Udvalgets opgaver

 • At fastlægge eller udvikle politikker om aftalemæssige og udbudsretlige forhold og gennemføre aktiviteter rettet mod medlemskredsen og omverdenen, der understøtter politikkernes gennemførelse, herunder forestå den nødvendige kommunikation
 • At formidle indgåelse af aftaler, der bedst muligt understøtter virksomhedernes forretningsmæssige interesser.
 • At behandle principielle aftalemæssige problemstillinger og tage initiativ til nødvendig behandling, heraf over for kundeside og/eller medlemskreds, samt at forestå den nødvendige kommunikation herom.              
 • At sørge for løbende opdatering af ydelsesbeskrivelserne.
 • At sikre udarbejdelsen af nødvendigt informationsmateriale vedrørende aftaler og kontraktforhold.
 • At vedligeholde FRI’s håndbog for aftaleområdet.
 • I øvrigt at gennemføre vejledning og information over for medlemskredsen, f.eks. ved afholdelse af kurser og møder.

Udvalgsmedlemmer

 • Charlotte Bertelsen, COWI A/S (formand)
 • Lars Bendix Christensen, Wissenberg A/S
 • Peter Gasberg, Frandsen & Søndergaard K/S (bestyrelsesrepræsentant)
 • Lars Hauberg, NIRAS A/S
 • Morten Hjorth, Nordiq Group A/S
 • John Flemming Jensen, WSP Danmark A/S
 • Karina Løkkegaard, MOE A/S
 • Bo Kobber Petersen, Rambøll Danmark A/S
 • Henrik Juul Sørensen, EKJ rådgivende ingeniører as (bestyrelsesrepræsentant)
 • Birgit Øllgaard, ØLLGAARD A/S
 • Simon Thomsen, OJ Rådgivende Ingeniører A/S (repr. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær

Ulla Sassarsson
Tlf.: 3525 3741
E-mail: us@frinet.dk