FRI Pressekommentar: Spild i byggeriet skal registreres – blandt andet med CO2-regnskaber for byggepladser

BUILD har udført en rapport omkring spild i byggeriet for Bolig- og Planstyrelsen, og konklusionen er, at der fortsat er et problem med unødvendigt overforbrug af ressourcer på landets byggepladser. FRI hilser rapporten velkommen og kalder den et godt og vigtigt bidrag til debatten om at løfte kvaliteten og produktiviteten i byggeriet.

- Der er en interessant vinkel på spild som en del af processen, mod tidligere et fokus der alene handlede om svigt i det færdige byggeri. I en verden hvor vi skal reducere byggeriets klimaaftryk er dette justerede fokus helt nødvendigt, siger Adm. Direktør i FRI, Henrik Garver, der gerne ser en mere ambitiøs indsats fra regeringens side på netop dette område:

- Et helt centralt område vil være, at vi begynder at arbejde med CO2-regnskaber for byggepladsen, som det også var anbefalet af Klimapartnerskabet for Byggeri- og Anlæg. I regeringens Strategi for Bæredygtigt Byggeri anerkendes problematikken, men der mangler konkrete løsninger. Og her er netop CO2-regnskaberne et værdifuldt værktøj, for det øjeblik hvor vi meningsfuldt begynder at måle på tingene, kan vi også igangsætte de relevante indsatser der skal til for at forbedre dem, mener han.

Se pressemeddelelse om rapporten her

Se BUILD RAPPORT 2021:14 - Kortlægning af spild i byggeriet her

 

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
Det finanslovsudspil, regeringen fremlagde mandag, får flere steder kritik for ikke at indeholde grønne initiativer nok. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, savner også, at den grønne omstilling prioriteres yderligere. Det handler ikke kun om de store løsninger, men også om at afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre den rigtige regulering. Det sidste er realistisk inden for en mere snæver økonomisk ramme.