Temaside om certificering brand og konstruktion

Det er ikke nogen hemmelighed, at certificeringsordningerne ikke har haft den nemmeste start. Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen har for at hjælpe med at besvare de mange spørgsmål og uklarheder lavet en ny temaside.

Siden findes her: 

https://brandogkonstruktioner.dk

På siden er der følgende faner:

  • Introduktion
  • Brug af certificeret rådgiver
  • Hvad er min rolle i forhold til certificeringsordningen?
  • Certificeringsordning – Krav og vejledninger
  • Certificeredes virke – Krav og vejledninger
  • Brandforhold – Krav og vejledninger
  • Bærende konstruktioner – Krav og vejledninger
  • Spørgsmål og svar
  • Videndeling og taskforce

Styrelsen opfordrer til, at man sender feedback på siden og også meget gerne sender gode eksempler på, hvor certificeringsordningen har virket godt. 

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.