Temaside om certificering brand og konstruktion

Det er ikke nogen hemmelighed, at certificeringsordningerne ikke har haft den nemmeste start. Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen har for at hjælpe med at besvare de mange spørgsmål og uklarheder lavet en ny temaside.

Siden findes her: 

https://brandogkonstruktioner.dk

På siden er der følgende faner:

  • Introduktion
  • Brug af certificeret rådgiver
  • Hvad er min rolle i forhold til certificeringsordningen?
  • Certificeringsordning – Krav og vejledninger
  • Certificeredes virke – Krav og vejledninger
  • Brandforhold – Krav og vejledninger
  • Bærende konstruktioner – Krav og vejledninger
  • Spørgsmål og svar
  • Videndeling og taskforce

Styrelsen opfordrer til, at man sender feedback på siden og også meget gerne sender gode eksempler på, hvor certificeringsordningen har virket godt. 

Læs mere om samme emne

Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning
Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning
Bygningsreglementet og certificeringsordningerne for konstruktion og brand ændrer på mange områder væsentligt på rådgivernes arbejde. Under temaet finder du status, høringer, FRI's holdning og løbende information om emnerne.
Liste over certificerede statikere og brandrådgivere
Liste over certificerede statikere og brandrådgivere
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har pr. 1. juli 2020 offentliggjort en database, der indeholder oplysninger om certificerede statikere og brandrådgivere. Det bliver obligatorisk for certificerede rådgivere at fremgå af listen.