Temaside om certificering brand og konstruktion

Det er ikke nogen hemmelighed, at certificeringsordningerne ikke har haft den nemmeste start. Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen har for at hjælpe med at besvare de mange spørgsmål og uklarheder lavet en ny temaside.

Siden findes her: 

https://brandogkonstruktioner.dk

På siden er der følgende faner:

  • Introduktion
  • Brug af certificeret rådgiver
  • Hvad er min rolle i forhold til certificeringsordningen?
  • Certificeringsordning – Krav og vejledninger
  • Certificeredes virke – Krav og vejledninger
  • Brandforhold – Krav og vejledninger
  • Bærende konstruktioner – Krav og vejledninger
  • Spørgsmål og svar
  • Videndeling og taskforce

Styrelsen opfordrer til, at man sender feedback på siden og også meget gerne sender gode eksempler på, hvor certificeringsordningen har virket godt. 

Læs mere om samme emne

Kommentering: BR-brand bilag 1b
Kommentering: BR-brand bilag 1b
Bolig og Planstyrelsen har givet FRI mulighed for at kommentere på en kommende vejledning til brand – nemlig bilag 1b Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.
Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
FRI har afgivet høringssvar vedr. BR18. Overordnet set er det FRI’s holdning, at de certificerede skal bruges, hvor det er nødvendigt. Der er derfor generel ros til, at man nedklassificerer en række bygninger, men dog også advarsler om, at man måske flytter visse typer opgaver for lavt ned, og at definitioner skal være klare.