Fravigelser fra AB-systemet

FRI har siden foråret 2019 indsamlet indberetninger fra medlemskredsen om omfang og typer af fravigelser fra diverse bygherrer.


 

Læs mere