FRI Kursusrække

Projektlederkursus for SMV 2024

Hvad siger kursisterne?

"Kurset har været meget relevant og specifikt til arbejdet som rådgiver, hvilket normalt ikke gælder standard projektlederkurser"

Hvad siger kursisterne?

"Synes jeg har fået rigtig godt indblik i de emner, vi har været igennem"

Hvad siger kursisterne?

"Yderst kompetent underviser, som fik løftet undervisningen op på højeste niveau"

Hvad siger kursisterne?

"Klar og tygelig formidling. Undervisere med højt fagligt niveau"

Hvad siger kursisterne?

"Spændende – og godt med nogle tal og beregninger for forståelsen af teorien"

Målgruppe

Kursusforløbet består af 4 moduler, som afholdes over første halvår af 2024 i Aarhus og København. Kurserne henvender sig primært til kommende – og nye - projektledere fra FRI’s SMV-virksomheder.

Formål

Som projektleder får man en ny ledelsesmæssig rolle, både kommercielt – men også i forhold til kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og ikke mindst kunden. Med den nye rolle følger et langt større ansvar – men også behov for at kunne motivere og sikre samarbejde samt at kunne håndtere de konflikter, som uvægerligt opstår.

Hensigten er at give deltagerne et konkret kompetenceløft, men derudover også at introducere dem til en række relevante overvejelser, der på sigt gerne skal munde ud i en bedre og mere forudsigelig projektafvikling. Herudover vil der være mulighed for at etablere et netværk med ligestillede.

Generelt om kursusforløbet

Projektlederkurset er tilrettelagt i 4 moduler a 1 dags varighed. Modul 1 koncentrerer sig om opstart af et projekt, dvs. organisering og aftaleindgåelse. Modul 2 fokuserer på en grundig indføring i ydelsesbeskrivelserne. 3. modul sætter fokus på økonomi, herunder modeller for honorarøkonomi ved tilbud, håndtering af ændringsøkonomi og introduktion til økonomistyring. For så vidt angår det psykologiske aspekt omkring den nye projektleders ændrede status ift. kollegaer og samarbejdspartnere afsluttes kursusrækken med 4. modul, der fokuserer på coaching i den uformelle ledelse samt konflikthåndtering.

Vær opmærksom på, at man ikke kan nøjes med at tilmelde sig et enkelt kursus, men at man skal tilmelde sig alle 4 moduler.

Der er plads til max. 25 personer pr. kursusforløb. Og der skal være min. 15 deltagere for at gennemføre kursusrækken.

Der vil blive udleveret et kursusbevis efter gennemført kursusrække.

Pris: 15.000 kr. excl. moms.

Tid og sted: Kurserne afholdes i første halvdel af 2024 i henholdsvis Aarhus og København. 

Indhold af de 4 moduler med forbehold for ændringer:

Modul 1: Organisation og aftaler

 • Interessentanalyse & grænseflader
 • Kommunikationsplan
 • Mødeorganisering og referat
 • Organisering
 • Risikoanalyse og handlingsplan
 • Dokumentrækkefølge
 • Grundlæggende aftalejura
 • Bygherrens udbud (krav)
 • Rådgiverens tilbud (forbehold osv.)
 • Ændringer
 • Tidsfrister
 • Dagbod?
 • Ansvarsbegrænsning
 • Forsikring
 • Klassiske fælder

Undervisere: COO Morten Hjorth, Nordiq Group A/S, Senior legal counsel Charlotte Bertelsen, COWI A/S samt vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI.

Tid og sted: København den 22. januar 2024 kl. 9.00-16.00 i Industriens Hus og Aarhus den 26. februar 2024 kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu, Aarhus.


Modul 2. Ydelsen

 • Ydelsesomfang? (Formålsanalyse og succeskriterier)
 • Tidsplan og fasedeling inkl. milepælsplan for den kritiske vej
 • Ydelsesfordelingsskema
 • Bygge-/anlægsprogram
 • Designgrundlag
 • Bygherreydelser
 • Beslutningsplan
 • Ydelsesplan
 • KS-planlægning

Underviser: Adm. dir., arkitekt Morten Stahlschmidt, Dominia AS

Tid og sted: København den 18. marts 2024 kl. 9.00 til 16.00 i Industriens Hus og Aarhus den 3. april 2024 kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu, Aarhus.
 

Modul 3: Økonomistyring og budgetter

 • Modeller for honorarøkonomi ved tilbud og håndtering af ændringsøkonomi
 • Indledende møde om budgettet (ABR og YB)
 • Betaling (rateplaner, krav til fakturering)
 • Introduktion til økonomistyring (ikke systemafhængigt, da en række grundlæggende principper går igen uanset ERP-system)
 • Indeksering af rådgiverhonorar

Undervisere: Udviklingsdirektør Kristoffer Krarup, ABC – Rådgivende Ingeniører A/S og Teknisk direktør John Flemming Jensen, WSP Danmark A/S

Tid og sted: København den 8. april 2024 kl. 9.00 til 16.00 i Industriens Hus og Aarhus den 1. maj 2024 kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu, Aarhus.

Modul 4. Uformel ledelse og konflikthåndtering

 • Hvordan skabes følgeskab og drivkraft på et team eller i en gruppe?
 • Hvordan opbygger du en karismatisk adfærd gennem håndgribelige redskaber og teknikker
 • Få værktøjer til at motivere gruppen til sammenhold og positivt samarbejde
 • Lær at analysere de forskellige stadier i konflikter med bl.a. konflikttrappen
 • Få værktøjer til at håndtere konflikter på en positiv måde
 • Lær at anvende aktiv lytning og spørgeteknikker
 • Tilegn dig værktøjer til at arbejde videre med uformel ledelse og konflikthåndtering efter undervisningen er slut

Underviser: Diplomingeniør og Cand.merc. (Psyk.) Mathias Bruhn www.mathiasbruhn.dk

Tid og sted: København den 22. maj 2024 kl. 09.00 til 15.45 i Industriens Hus og Aarhus den 4. juni 2024 kl. 09.00 til 15.45 på Radisson Blu, Aarhus.