FRI og Byens Netværk TALKS: Biodiversitetskrisen - hvad kan vi gøre?

Vi befinder os midt i en biodiversitetskrise, hvor udfordringer som tab af naturområder, habitater og konkurrence om plads præger vores virkelighed. Men kan byggeriet bidrage til at forhindre eller mindske biodiversitetskrisen samt tabet af habitater?

Hvad er konsekvenserne, når vi former vores bygninger, byer og omgivelser med tanke på biodiversitet og bevarelse af habitater? Hvorfor bør vi have en aktiv interesse i, hvordan vores byggeri påvirker naturen?

Er det blot spørgsmål om, hvor vi bygger, eller spiller måden, vi bygger på, også en afgørende rolle? Hvordan påvirker de nye bæredygtighedskrav og -direktiver fra EU byggeriet?

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Byens Netværk afholdt i april 2024 en morgen-talk, der udforskede disse spørgsmål og belyste, hvordan byggeriet kan spille en positiv rolle i at løse biodiversitetskrisen og bevare habitater.

FRI & Byens Netværk TALKS er en ny serie, der giver dig ekspertviden og perspektiv på en række aktuelle temaer, som har stor betydning for vores fagprofessionelle udvikling.

Mød eksperterne:

Kristina Cecilie Larsen, biolog, WSP

Kristina beskæftiger sig med at bevare og forbedre forholdene for biodiversitet i menneskenære miljøer, blandt andet gennem tværfagligt samarbejde i byudviklingsprocesser.
Hun har stor viden om biodiversitet i bynatur og urbant design, til lands og til vands, tværfagligt samarbejde i den kreative proces eller naturvidenskabelig formidling. Endvidere om økologi, biodiversitet og feltarbejde med fokus på den danske natur. Kristina er samtidig engageret i arbejdsgruppen, der udvikler en ny national metode for kortlægning af bynatur (UrbanBioScore).

Martin Kielland, Markedsdirektør Biodiversitet, Rambøll 

Martin er uddannet akvatisk biolog og har mere end 15 års erfaring med miljørådgivning og rådgivning om biodiversitet og bynatur, dels fra udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderinger af store anlægsprojekter, bl.a. Nyt Hospital Nordsjælland, Ny bydel Vinge og Femern forbindelsen og dels fra byudviklingsopgaver bl.a. DTU Science Park og Fælledby. Martin har indgående kendskab til kortlægning af bynatur og udarbejdelse af planer og strategi for at højne biodiversiteten ifm. byudvikling. Martin er med i arbejdsgruppen, der udvikler en ny national metode for kortlægning af bynatur (UrbanBioScore) og han er også faglig rådgiver for DI ift. biodiversitetspartnerskabet. Han har desuden været en del af ekspertpanelet for Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, for emnet biodiversitet, som arbejder med anbefalinger til hvordan biodiversitet kan indarbejdes i byggeriet.

Se andre kurser i FRI

Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Dette kursus i karismatisk adfærd og ledelse er for den professionelle fagperson, der ønsker at forstå de dybereliggende mekanismer i kommunikation, og som ønsker at skabe sig en fordel i samtaler, møder og interaktion i arbejdslivet.
Webinar: Udbudsregler for forsyningsvirksomheder
Webinar: Udbudsregler for forsyningsvirksomheder
For at et indkøb kan gennemføres lovligt, skal det ske efter de rigtige regler. På webinaret giver advokat Helle Lorentsen Bøgeskov (VILTOFT) dig et praktisk overblik over, hvornår forsyningsvirksomhedsdirektivet skal bruges.
FRI Kursusrække: Projektlederkursus for SMV 2024
FRI Kursusrække: Projektlederkursus for SMV 2024
FRI tilbyder i foråret 2024 en ny kursusrække for kommende- eller nye projektledere. Kurset henvender sig fortrinsvis til SMV FRI-virksomheder. Kurserne er praktisk orienteret og fokuserer både på driften, men også de psykologiske udfordringer, der følger med nye rolle.