Arbejdet i FRI

FRI's udvalg for Transportinfrastruktur

Udvalget varetager FRI's indsats indenfor infrastruktur- og transportrelaterede spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som branche.

Kernen for udvalgets arbejde er transportinfrastruktur og sammentænkning af transport.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Kommissorium for FRI's udvalg for Transportinfrastruktur

Læs referater og anden information om arbejdet i FRI's udvalg for Transportinfrastruktur her (kun for medlemmer)

Udvalgets opgaver

 • formulere FRI's politiske synspunkter på infrastruktur- og, transportområdet.
 • formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivningsydelser i relation til infrastruktur og transport.
 • varetage branchens faglige interesser inden for infrastruktur og transport.
 • bidrage til, at branchens interesser inden for infrastruktur og transport understøttes forsknings-, udviklings- og uddannelsespolitisk.
 • overvåge markeds- og konkurrenceforhold inden for udvalgets ressort.
 • etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det infrastruktur- og transportpolitiske område, herunder relevante DI-udvalg og branchefællesskaber.
 • kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter, herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed. 

Udvalgsmedlemmer

 • Camilla Hummer, Artelia A/S (udvalgsleder) (bestyrelsesrepræsentant)
 • Carsten Heine Lund, NIRAS A/S
 • Jens Christian Hede, Rambøll Danmark A/S
 • John Horn, NIRAS A/S
 • Per Lindholm Larsen, SYSTRA Danmark A/S
 • Rasmus Guldborg Jensen Artelia A/S
 • Rasmus Walter, WSP Danmark A/S
 • Sidsel Stabell Hoppe, COWI A/S
 • Torben Arnbjerg-Nielsen, Rambøll Danmark A/S
 • Mads Brandt Rasmussen, COWI A/S (repr. YP|AB)

Udvalgssekretær

Majbritt Juul
Tlf.: 3525 3746
E-mail: mj@frinet.dk