Leder: Klimaforandringer og kaskadeeffekter

FRI Nyhedsmail uge 32 2023


 

Alle taler om vejret. Mange taler om klimaforandringer. For få gør noget ved det, ikke mindst i lyset af konsekvenserne.

Denne sommer har vi set et meget højt antal ekstreme vejrbegivenheder mange steder i verden. Tørke, ekstrem regn, hagl på størrelse med golfbolde, oversvømmelser, orkan, jordskred, skovbrande… Det er voldsomt, og det er ”mere end det plejer”. De ekstreme vejrbegivenheder har også været så tæt på, at mange har oplevet konsekvenserne i løbet af denne sommer.

Det, der er særligt bekymrende, er, at sommeren 2023 ikke kan forventes at være et enestående ekstremt år. Som FN’s klimapanel konkluderede i deres 6. synteserapport fra marts i år: Menneskeskabt aktivitet, primært ved udledning af drivhusgasser, er årsag til global opvarmning. De globale overfladetemperaturer er for perioden 2011-2020 1,1°C over førindustrielt niveau (1850–1900). De menneskeskabte klimaforandringer er årsag til ekstreme vejrfænomener overalt på kloden, med omfattende negative konsekvenser i form af skader på natur og mennesker.

Det bør derfor være hævet over enhver tvivl, at indsatsen, både i Danmark og internationalt, skal øges, ift. at reducere udledningen af drivhusgasser. Det kræver et stærkt politisk commitment. Og det kræver, at den viden, som er til stede i mange rådgiver- og ingeniørvirksomheder faktisk bringes i spil. Det vil vi arbejde for i FRI. Også selvom det koster ekstra.

I tillæg til indsatsen for at reducere udledningen af drivhusgasser skal vi også fokusere på at håndtere de klimaforandringer, vi oplever i dag, og de forandringer, som vi må forvente at opleve i årene, der kommer.

Her er de rigtige løsninger ikke de samme fra den ene del af verden til den anden. Men udfordringen er den samme. Vi skal designe vores infrastruktur, vores bygninger og vores byer, så de kan håndtere mere ekstremt vejr. Nok så væsentligt, så skal vi også fokusere på landområder og opland; uanset om det handler om for meget vand, forkert vand eller for lidt vand. Eller om det handler om vind, varme eller andre forhold, hvor klimaet bliver ekstremt. Det kræver også et politisk fokus og en bevidsthed i samfundet og hos vores kunder. Det er en dagsorden, vi arbejder for i FRI.

Et tredje perspektiv på klimaforandringer er, at effekterne af forandringerne kan være selvforstærkende (kaskadeeffekter) og dermed påvirke vores virkelighed og verden på måder, det er langt vanskeligere at forudse, eksempelvis: Fører varmere temperaturer til større risiko for pandemier? Hvad er konsekvenserne ved tab af biodiversitet? Hvilken betydning får øget migration, som følge af klimaforandringer?

Hverken i Danmark eller internationalt er dette perspektiv foldet særlig meget ud. Det bliver også hurtigt et meget dystert perspektiv. Men som jeg ser det, bør kaskadeeffekter af klimaforandringer blive det næste vigtige element at forankre i den brede klimapolitik.

Velkommen tilbage fra ferie!

Henrik Garver

Henrik Garvers dystre sommerlæsning: Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios | PNAS