Aftaleformularer for aftale om teknisk rådgivning og bistand ABR 18

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet en aftaleformular, som benyttes sammen med Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 18. Bemærk at der findes en tilsvarende aftaleformular, når det er ABR 89, der danner grundlaget for aftalen.


 

Generelt

Aftaleformularen og følgende vejledning er udformet med henblik på aftaler om såvel delt rådgivning som totalrådgivning.

I vejledningen er der redegjort for forhold, der specielt skal iagttages i forbindelse hermed. Hvis bestemmelserne i ABR 18 ønskes fraveget, skal det fremgå af aftalen, jf. ABR 18, § 1 stk. 2. Klienten og rådgiveren bør dog være meget tilbageholdende hermed, jf. Boligministeriets cirkulæreskrivelse af 1990-02-28 til ministerier, styrelser og kommunalbestyrelser, cirkulære nr. 120 af 1990-06-26 om byfornyelse, bekendtgørelse nr. 500 af 2002 (almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.). samt CIS nr. 9099 af 2004 ved partnering.

Se formularen inkl. vejledning i PDF-format eller Word-format, så du let kan udfylde formularen.

Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse. Det anbefales, at listen kan danne grundlag for en afklaring. 

Hent bilag 3

Gå til ABR 18.

Læs mere om samme emne

Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Det kan være svært at videreformidle budskaber med kompleks viden på en måde, der både fanger publikums interesse og samtidig sikrer, at det faglige indhold bliver korrekt forstået af tilhørerne. Men ved brug af nogle ganske simple teknikker kan man lære at gøre sin præsentation så god, at den bliver husket af tilhørerne i mange år efter.