Forslag til aftaler i forbrugerforhold

FRI har udarbejdet aftaleparadigmer for henholdsvis større og mindre sager, hvor aftaleparten er forbruger.


 

I større sager, hvor aftaleparten er forbruger, fx andelsboligforeninger eller ejerforeninger, kan det være hensigtsmæssigt at henvise til ABR Forenklet med tillæg til brug for forbrugeraftaler.

ABR Forenklet

Tillæg til ABR Forenklet

FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet et aftaleparadigme med vejledning til brug for disse aftaler.

Aftaleformular ABR-F

I de helt små forbrugersager, fx om– og tilbygninger af private personers lejligheder eller parcelhuse, kan det anbefales i stedet at benytte Generelle Bestemmelser for Forbrugere 19, GBF 19.

Generelle Bestemmelser i forbrugeraftaler GBF 19

FRI har udarbejdet et aftaleparadigme med vejledning til brug for de helt små aftaler: Aftalen forudsættes anvendt sammen med  til GBF 19. Aftaleparadigmet er et mere simpelt opbygget dokument, men det indeholder de nødvendige betingelser for en aftale.

Aftaleformular GBF samt vejledning

Sidst opdateret 12-09-2019 af Tine Lautrup Christensen