Leder: MgO - en skidt sag for byggeriet

Leder: FRI Nyhedsmail uge 34 2015


 

Uge 34 2015

De vandsugende MgO-plader er en skidt sag for byggeriet. Aktuelt er omfanget langt fra afklaret. Byggeskadefonden har fundet nogle svar – men der er stadig en lang række spørgsmål, som står ubesvarede: I hvor stor en andel af de byggerier, hvor man har brugt MgO-plader, er der behov for at gøre noget? Hvad skal der gøres? Hvor stor bliver den endelige regning? Og hvor eller hos hvem vil den regning lande?

Uanset udfaldet, så viser MgO-sagen, at der også er risici forbundet med produktinnovation i byggeriet. Pladerne har været anvendt i stor stil, fordi de var lette at arbejde med, havde god diffusionsåbenhed, gode brandegenskaber og CE-mærkning – og så tilmed til 1/5 af prisen for alternative (traditionelle) materialer. What is not to like?

Og så gik det galt alligevel. Uanset det juridiske efterspil giver det stof til eftertanke. Kunne sagen være undgået? Hvordan kan vi undgå noget tilsvarende sker igen? Vi har, ligesom alle parter i byggeriet, en interesse i at forhindre, at noget lignende sker i fremtiden.

Jeg har ikke talt med nogen, som på forhånd havde mistanke om, at der var problemer. Jeg har også læst på ing.dk, at det tog 45 sekunder at google sig frem til, at selvfølgelig var pladerne vandsugende. Men nu er de fleste bygningsingeniører (eller håndværkere for den sags skyld) jo ikke kemikere. Man læser på produktbeskrivelsen – og tror på den. I den konkrete sag havde Byg-ERFA ligefrem skrevet, at MgO-plader kunne anvendes som vindspærreplader. Vi stiller jo heller ikke spørgsmål ved, om der er kommet mælk i æblejuicekartonen. Det er svært at være på forkant.

Desværre har vi nu en situation, hvor der er udsigt til en stor regning – uden nogen der entydigt har svigtet. Der skulle være et par voldgiftsager på vej, mod entreprenører. Og der er en risiko for, at hvis man i disse sager kan få rådgiveren viklet ind i ansvaret – så vil man gøre det. Så pas på: Stop med at bruge MgO-plader. Hvis entreprenøren eller bygherren alligevel ønsker at fortsætte, så sørg for skriftligt at dokumentere, at I ikke står inde for brugen – også midt i byggeprojektet. Og ikke mindst skal I kontakte TRYG, hvis I på nogen måde bliver forsøgt inddraget i en MgO-plade sag.

Vi har på FRI’s hjemmeside lavet en temaside, der vil blive opdateret hver gang, der er ny viden på området. Det er også muligt at læse vejledninger fra Byggeskadefonden og artikler af mere teknisk karakter.

Henrik Garver

/fokus_mgo

Læs mere om samme emne

MgO-plader
MgO-plader
Vi har samlet alle sider, der relaterer til MgO her.
Materialer og erfaringer
Materialer og erfaringer
Der bruges masser af materialer til byggeri. Nogle viser sig senere at være skadelige. Det er derfor vigtigt at lære af branchens erfaringer.