Fokus på kuldebroer sikrer mere retvisende energiberegninger

Hvem bærer ansvaret? Hasløv Stæhr Advokater har set nærmere på MgO-skandalen i et juridisk perspektiv.


 

I artiklen - bragt i Building Supply - kan man i afsnittet Rådgiveransvar læse:

"For så vidt angår byggeriets rådgivere gælder ligeledes, at såfremt deres projektering og rådgivning vedrørende MgO-plader var i overensstemmelse med den viden og projekteringsskik, der var anerkendt på projekterings-/rådgivningstidspunktet, ifalder rådgiveren ikke ansvar for anvendelsen af uegnede MgO-plader – bortset fra ovennævnte tilfælde af ”garanti” eller ”tilsikring”. Det indebærer, at selvom den pågældende projektering og rådgivning objektivt set viser sig at være forkert og påfører bygherre tab, hæfter rådgiveren ikke over for bygherre, så længe rådgiverens ydelse var i overensstemmelse med byggetidens viden."

Læs hele artiklen her

 

Læs mere om samme emne

MgO-plader
MgO-plader
Vi har samlet alle sider, der relaterer til MgO her.
Materialer og erfaringer
Materialer og erfaringer
Der bruges masser af materialer til byggeri. Nogle viser sig senere at være skadelige. Det er derfor vigtigt at lære af branchens erfaringer.