Kursusrække: "Fra ingeniør til rådgivende ingeniør" - 2. del 2024

Målgruppe

Kursusrækken henvender sig primært til yngre og nyansatte ingeniører, der ikke – eller måske kun i begrænset omfang – har kendskab til arbejdsgangene i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Vi bruger ordet ingeniør her, men mener alle rådgivere uanset uddannelse.

 

Feedback fra sidste års kursusrække

Evalueringerne fra sidste års kursusrække havde et gennemsnit på 4,5 ud af 5 mulige. Du kan se udtalelser fra tidligere kursister i folder. 

Formål

For at kunne navigere og lykkes som rådgivende ingeniør, er det ikke tilstrækkeligt blot at være teoretisk velfunderet. Der er også behov for et grundlæggende kendskab til branchens parter, typiske interessekonflikter, relevante kommercielle overvejelser, samarbejdsformer – og en række yderligere forhold, man som ingeniør ikke automatiske har med sig i bagagen.

Formålet med kursusrækken er at bibringe deltagerne såvel forståelse som praktiske værktøjer, der gerne skulle lette overgangen fra at være ingeniør til at blive rådgivende ingeniør. Med afsæt i en introduktion til branchens organisering og relevante parter, behandler kursusrækken praktiske, kommercielle og juridiske emner fra de indledende tilbudsovervejelser over projekteringsfasen og frem til entreprenørens aflevering. 

Hensigten er at give deltagerne et konkret kompetenceløft, men derudover også at introducere dem til en række relevante overvejelser, der på sigt gerne skulle munde ud i en bedre og mere forudsigelig projektafvikling.

Der vil typisk være 2 undervisere på hvert kursus.

Varighed

FRI’s kursusrække er tænkt som en 1-årig efteruddannelse. Kurserne afholdes med tre moduler á 3 ½ time i hvert halvår, henholdsvis februar, april, maj/juni og august, september/oktober, november 2024.

Kurserne afholdes såvel i København som i Kolding.

Vær opmærksom på, at man ikke kan nøjes med at tilmelde sig et enkelt kursus, men at man skal tilmelde sig første del bestående af 3 moduler.

Der vil blive udleveret et kursusbevis efter gennemført kursusrække bestående af alle 6 moduler.

Pris

Prisen er 5.500 kr. for 2. del dvs. for alle 3 kurser og for alle 6 kurser er prisen 11.000 kr.

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding til 2. del i Kolding er 15. august og i København 4. september.
Der er plads til max. 36 personer i København og 25 personer i Kolding.

Tilmelding Kolding

Tilmelding København

 

Tid og sted

4. Kontrakter - muligheder og faldgruber

Lektion 4 omhandler følgende emner:

 • Hvordan og hvornår indgår man en kontrakt.
 • Introduktion til branchens standardaftaler (AB18, ABT18 ABR18 og GBR 19).
 • Baggrunden for aftalernes opbygning og rollefordeling.
 • Vigtigheden af et kendt aftalegrundlag.
 • Forståelse af kontrakten som værende et levende dokument, der kræver vedvarende opmærksomhed.
 • Introduktion til vigtigste hovedgreb i den løbende kontraktstyring.

Undervisere:
Koncernjurist, advokat Lars Hauberg, NIRAS A/S og Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI.

Tid og sted:
Kolding 22. august 2024 kl. 12.30-16.00
Comwell Kolding og København 11. september 2024 kl. 09.00-12.30 i Industriens Hus.

5. Tilbudsafgivelse - honorarberegning og vilkår

Lektion 5 omhandler følgende emner:

 • Traditionelle honorarmodeller – fordele og ulemper.
 • Metoder til konkret honorarberegning.
 • Metoder til afgrænsning af tilbuddets ydelser.
 • Prissætning af risici, ubekendte forhold og kontraktvilkår.
 • Håndteringen af bygherrens oplyste eller uoplyste forudsætninger.
 • Håndteringen af egne forudsætninger.
 • Ansvaret for det samlede projekt.

Underviser: 
Civilingeniør, partner Mads Christiansen, ØLLGAARD A/S og diplomingeniør, udviklingsdirektør Kristoffer Krarup, ABC – Rådgivende Ingeniører A/S.

Tid og sted:
Kolding 30. september 2024 kl. 12.30-16.00
på Comwell Kolding og København den 8. oktober 2024 kl. 08.30 til 12.00 i Industriens Hus.


6. Udførelsen – samspillet med entreprenøren

Lektion 6 omhandler følgende emner:

 • Projektopfølgning.
 • Entreprenørens interesser.
 • Typiske konflikter mellem den rådgivende ingeniør og entreprenøren.
 • Praktiske værktøjer til varetagelse af den rådgivende ingeniørs interesser over for entreprenøren og bygherren.
 • Den løbende dialog med bygherren.
 • Genanvendelse af materialer.
 • Byggeriets aflevering.

Undervisere: 
Projektdirektør, partner Eva Zib, Nordiq Group A/S og Kontraktchef Henrik Ingeman Nielsen, Enemærke og Petersen a/s.

Tid og sted:
Kolding 21. november 2024 kl. 12.30-16.00
på Comwell Kolding og København 28. november 2024 kl. 08.30-12.00 i Industriens Hus.

Hvad siger kursisterne?

"Godt flow med gode og håndgribelige eksempler fra virkeligheden".

Hvad siger kursisterne?

Super dygtige og engagerede undervisere, som var gode til at formidle.

Hvad siger kursisterne?

Jeg er ny i branchen, så det var utroligt lærerigt at få et godt overblik.

Hvad siger kursisterne?

Godt med konkrete eksempler på beregning af risiko/honorar.

Hvad siger kursisterne?

Super godt kursus. Fortsæt med fagligt stærke undervisere.