}
Byggeriet skal være mere grønt – nu

Skal byggebranchen​ bidrage væsentligt til Danmarks CO₂-reduktionsmål, skal den have mere ambitiøse og specifikke krav og mål at arbejde med. Og det må gerne ske hurtigst muligt, f.eks. fra 2022. 

Af Ib Enevoldsen, formand for FRI og adm. direktør i Rambøll Danmark og Sebastian H. Mernild, professor i klimaforandringer og prorektor ved SDU,  Jyllands-Posten d. 31. januar 2021. 

Læs flere debatindlæg fra FRI

Bygningerne må ikke glemmes i jagten på CO2-reduktioner
Bygningerne må ikke glemmes i jagten på CO2-reduktioner
Det er påfaldende, hvor lidt byggeriet fylder i Klimarådets seneste statusrapport, når det tages i betragtning, at energiforbruget i bygninger udgør næsten 40 pct. af det samlede danske energiforbrug, skriver en række aktører, heriblandt FRI, i et debatindlæg.
Der er brug for klarhed om affaldsforbrændingens fremtid for at nå klimamålene
Der er brug for klarhed om affaldsforbrændingens fremtid for at nå klimamålene
I fremtiden skal så meget affald som overhovedet muligt udsorteres til genanvendelse. Men den rest, der bliver tilbage, skal fodre de effektive danske affaldsforbrændingsanlæg. Anlæg, der fremadrettet skal have en central rolle i klimaindsatsen i form af CO2-fangst og høj energiudnyttelse. En eventuel ændring i reguleringen skal understøtte begge formål.