Debat: Anlægsloftet skal også væk i 2021

Der er der brug for at skabe aktivitet, der giver beskæftigelse, da coronakrisen har ført til høj ledighed i byggeriet. Anlægsloftet bør suspenderes i 2021, så kommunerne kan udbyde opgaver til gavn for klimaet, beskæftigelsen og brugerne, skrive en række byggeaktører.

Af Lene Espersen, Henrik Garver, Gunde Odgaard, og Torben Liborius, hhv. administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, sekretariatsleder i BAT-kartellet og erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri, Aljtinget d. 28. maj 2020

I takt med at den økonomiske krise tager over fra sundhedskrisen, bliver det stadig mere vigtigt, at der er fokus på, at hjælpepakkerne ikke kan vare evigt. Der er brug for at skabe aktivitet, som giver beskæftigelse og omsætning.

Udsigterne for økonomien og beskæftigelsen er dystre både i år og i 2021. 

Regeringen og Folketinget tog et af de første skridt, da de i marts suspenderede anlægsloftet på kommunernes bygge- og anlægsarbejder. Allerede nu kan vi se, at det er et godt instrument.

I en spørgeundersøgelse fra slutningen af april svarede 28 procent af Dansk Byggeris medlemmer, der byder på kommunale opgaver, at de oplever, at kommunerne udbyder flere opgaver end normalt.

Det vidner om, at der er projekter, der er klar til udbud, og at kommunerne har reageret hurtigt. Med andre ord, det virker!

Højere ledighed end normalt
Derudover er det nyttigt, for det er opgaver der trænger sig på og har gjort det længe. Det skaber beskæftigelse til nogle af dem, der ellers ville blive ledige, og her taler vi om, at ledigheden er skudt i vejret.

Selvom byggepladserne ikke blev corona-lukket, er over 3.000 håndværkere og byggearbejdere blevet ledige på to måneder, vel at mærke midt på foråret, hvor ledigheden plejer at falde i byggeriet.

Ledigheden inden for rådgivning er forholdsmæssigt steget mindst lige så meget. En afmatning var allerede sat ind før coronakrisen ramte, og nu er der risiko for, at afmatningen bliver til et fald.

Suspender anlægsloftet
De kommunale opgaver rækker langt ud over byggeriet. De skaber aktivitet hos både arkitekter, rådgivere, materialeproducenter med videre, og der er opgaver til både små og større virksomheder. 

Det er tydeligt, at anlægsloftet virker. I mange kommuner er fornuftige og nødvendige projekter gennem årene blevet udskudt eller aflyst, fordi anlægsloftet var for lavt. Og nu ser vi, at det glædeligvis også virker den anden vej. Når loftet fjernes, sker der noget godt. 

Derfor er anbefalingen klar. Anlægsloftet bør også suspenderes i 2021, for den økonomiske udvikling tegner så dyster, at der af hensyn til beskæftigelsen bliver brug for det.

Det vil samtidig være godt for klimaet, at bygningerne forbedres, og det vil være godt for brugerne, at kvaliteten af kommunernes bygninger genskabes og forbedres.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Her er vores ønsker til landbrugsaftalen
Debat: Her er vores ønsker til landbrugsaftalen
FRI håber på en "historisk landbrugsaftale," der både gør op med omprioriteringsbidraget på miljø- og fødevareområdet og ændrer incitamenterne i landbrugsstøttesystemet.
Debat: Ja, Der er et bekymrende mismatch i arbejdsudbuddet
Debat: Ja, Der er et bekymrende mismatch i arbejdsudbuddet
Regeringen forhandler i øjeblikket med folketingets øvrige partier om reformudspillet ”Danmark kan mere”. Det har de ret i, at Danmark kan. Men det kræver yderligere indsatser. Alternativet bliver dyrt. For os og for Danmark, skriver FRI's administrerende direktør, Henrik Garver, i et debatindlæg.
Debat: Ja, Danmark kan mere – men regeringens udspil løser ikke problemerne
Debat: Ja, Danmark kan mere – men regeringens udspil løser ikke problemerne
Regeringen forhandler i øjeblikket med folketingets øvrige partier om reformudspillet ”Danmark kan mere”. Det har de ret i, at Danmark kan. Men det kræver yderligere indsatser. Alternativet bliver dyrt. For os og for Danmark, skriver FRI's administrerende direktør, Henrik Garver, i et debatindlæg.