Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er

Af vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson, Børsen d. 28. juli 2023

Vicedirektør i Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen Jesper Gregers Linaa konkluderede i en artikel i Børsen den 6. juli, at flere bydende kan spare statskassen for 12-20 mia. kr. Men er det nu helt korrekt - for hvad koster det at afgive tilbud, og hvem skal betale? Glemmer man ikke de transaktionsomkostninger, der følger med, når ordregivere indhenter flere tilbud på opgaverne? Hvis der er fem bydende, er der fire, der afholder udgifter til forgæves tilbud.

Det kan være en stor økonomisk belastning - ikke mindst for smv'er.

Så med den øgede risiko, der er ved at afgive tilbud i konkurrence med flere, falder interessen for at deltage. Man opnår derfor ofte ikke en bedre konkurrence ved at invitere flere til at afgive tilbud - Tværtimod! Set fra et rådgiversynspunkt er det meget dyrt at afgive tilbud til det offentlige, da tilbuddene er komplekse og ofte inkluderer individuelle kontraktvilkår. Alene sidste år brugte FRI's medlemmer en halv mia. kr. på tilbud. Og det er bare én branche. Hvad løber det ikke op i, hvis man regner på samtlige leverandører til det offentlige? Og de udgifter, disse leverandører har, skal jo tjenes ind på andre opgaver. Derfor ender de med at blive indregnet i tilbudsomkostningerne i de næste tilbud - det er naivt at tro andet.

Til gengæld kan jeg kun tilslutte mig opfordringen til at undlade at komplicere tilbudsafgivelsen ved at stille specialiserede krav. Det gælder ikke kun de tekniske løsninger, men også krav til aftaler og kontrakter.

Kunne det offentlige gøre en dyd af at benytte standardaftalevilkår dvs. AB-reglerne inden for byggeriet, så ville det gøre det langt lettere at gennemskue udbuddene.

Fravigelser fra de indarbejdede aftalevilkår giver ofte anledning til tvister, der koster penge og skal indregnes i tilbuddet.

Konklusionen er klar: Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud!.

Læs flere debatindlæg

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.