Debat: Infrastrukturplanen må bevares i sin nuværende form

Det nytter ikke at lave udskydelser i Infrastrukturplan 2035.

Af Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Licitationen d. 2. maj 2022

I onsdagens udgave af Licitationen, kan man læse, at flere partier oven på krigen i Ukraine og planerne om en deraf følgende hastig udbygning af fjernvarmenettet for at øge uafhængigheden af russisk gas, viser sig klar til at lave udskydelser i Infrastrukturplan 2035.

Denne holdning stiller Foreningen af Rådgivende Ingeniører sig kritisk overfor. For selvom ideen med udbygning af fjernvarmenettet - og ikke mindst den aktuelle begrundelse for dette - er fornuftig, så er infrastrukturforliget på 160 mia. kr. en afgørende forudsætning for udviklingen af fremtidens infrastruktur i Danmark, og her skal der ikke rystes på hånden.

Hvis der kommer politisk stop-go-tænkning i infrastrukturpolitikken, så forsvinder det fundament, som de virksomheder der skaber infrastrukturen, planlægger efter.

Vi er nødt til at holde fast i en plan, vi kan regne med.

Tvivl medfører en usikker fremtid

Infrastrukturprojekter i milliardklassen tager år at planlægge og udføre. De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder er allerede i fuld gang. Mange af FRI's medlemmer har allokeret medarbejdere til flere af de større projekter, som infrastrukturforliget fra 2021 medfører.

De ser ind i rekruttering, efteruddannelse og samarbejder med danske og udenlandske kolleger, så de kan skabe de bedste projekter til gavn for Danmark.

Hvis der sås tvivl om den overordnede strategi, og de enkelte projekter dermed går en usikker fremtid i mødes, hvor de risikerer at blive udskudt - eller måske helt taget af bordet igen - så vil det blive svært at retfærdiggøre at tilføre ressourcer til projekterne så langt ud i fremtiden, som det er tilfældet.

Derfor må infrastrukturplanen, der efter flere års arbejde blev vedtaget af Folketinget i et historisk bredt forlig, have lov til at bestå i sin nuværende form, så alle involverede parter ved, hvad de skal forholde sig til.

Det handler om at kunne tilbyde løsninger, man derefter med sikkerhed kan levere.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.