Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver

Af adm. direktør i FRI, Henrik Garver, Dagens Byggeri d. 17. august 2023

Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte.

Det er positivt, at regeringen i går påbegyndte klimaforhandlingerne - et vigtigt stykke arbejde, som vi ser frem til at følge. Men vi må som flere eksperter og andre organisationer stille os kritiske overfor planen om at nå 2025-målene ved at benytte mere biobrændstof. Der er flere måder at nå 2025-målene på, men dette er ikke det rigtige sted at begynde.

Vi står i en situation, hvor både vores klima og landbrugsareal er presset. Derfor er det ikke optimalt at bruge arealer, som er bedre udnyttet andetsteds, til at producere biomasse til biobrændstoffer. Desuden er biobrændstof ikke på globalt plan en god løsning for klimaet, selvom det på papiret kan bidrage til at mindske de danske udledninger. Det ved vi fra bl.a. Klimarådets beregninger.

Grøn omstilling på velfunderet grundlag

CO2-udledning anerkender som bekendt desværre ikke landegrænser, og Danmark bør tænke i løsninger, der reelt bidrager til den grønne omstilling og CO2e-reduktioner. Vi er derfor glade for at se, at Klimaministeren vil tage punktet med til forhandling og vurdere det op imod de øvrige partiers indkomne forslag.

I Foreningen af Rådgivende Ingeniører arbejder vi for, at den grønne omstilling i Danmark foretages på et velfunderet teknisk og samfundsøkonomisk grundlag, så vi bedst muligt kan nå i mål - ikke kun med 2025-målene, men også med 2030-målene. Og måske accelerere 2050-målene, som vi ser det ske i flere af vores nordiske nabolande.

Læs flere debatindlæg

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.