Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver

Af adm. direktør i FRI, Henrik Garver, Dagens Byggeri d. 17. august 2023

Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte.

Det er positivt, at regeringen i går påbegyndte klimaforhandlingerne - et vigtigt stykke arbejde, som vi ser frem til at følge. Men vi må som flere eksperter og andre organisationer stille os kritiske overfor planen om at nå 2025-målene ved at benytte mere biobrændstof. Der er flere måder at nå 2025-målene på, men dette er ikke det rigtige sted at begynde.

Vi står i en situation, hvor både vores klima og landbrugsareal er presset. Derfor er det ikke optimalt at bruge arealer, som er bedre udnyttet andetsteds, til at producere biomasse til biobrændstoffer. Desuden er biobrændstof ikke på globalt plan en god løsning for klimaet, selvom det på papiret kan bidrage til at mindske de danske udledninger. Det ved vi fra bl.a. Klimarådets beregninger.

Grøn omstilling på velfunderet grundlag

CO2-udledning anerkender som bekendt desværre ikke landegrænser, og Danmark bør tænke i løsninger, der reelt bidrager til den grønne omstilling og CO2e-reduktioner. Vi er derfor glade for at se, at Klimaministeren vil tage punktet med til forhandling og vurdere det op imod de øvrige partiers indkomne forslag.

I Foreningen af Rådgivende Ingeniører arbejder vi for, at den grønne omstilling i Danmark foretages på et velfunderet teknisk og samfundsøkonomisk grundlag, så vi bedst muligt kan nå i mål - ikke kun med 2025-målene, men også med 2030-målene. Og måske accelerere 2050-målene, som vi ser det ske i flere af vores nordiske nabolande.

Læs flere debatindlæg

Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.