Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd

Af Henrik Garver, adm. direktør i d. 14. marts 2022

De politiske forhandlinger om udflytning eller reduktion af studiepladser er nu rykket ind i slutfasen. Det betyder, at politikerne skal placere nye uddannelser på Danmarkskortet, eller skære op til 10 pct. af antallet af studiepladser i de større danske byer frem mod 2030.

Der er ingen tvivl om, at intentionerne bag det politiske projekt er prisværdige, men vi frygter, at slutresultatet kan gå hen og få alvorlige konsekvenser for dansk erhvervsliv og samfundsøkonomien generelt.

Manglen på arbejdskraft er en af de største udfordringer, Danmark står overfor. Det gælder mange brancher, men ikke mindst på STEM-området og det samfundsvidenskabelige område, hvor efterspørgslen på uddannede kandidater allerede i dag er stor, og så langt øjet rækker vil den kun vil stige.

Appellen til politikerne er derfor, at der her i 11. time bliver taget et realitetstjek af, hvor store omkostningerne kan risikere at blive, hvis ikke der lyttes til bekymringerne ude omkring på virksomhederne.

Derfor vil vi gerne opfordre til, at der fra politisk hold rettes fokus på, hvor erhvervslivets efterspørgsel er, og eventuelt etablerer nye studiepladser på disse områder rundt om i landet, uden at der nødvendigvis skal nedlægges studiepladser på samme område i de større danske byer.

Vi er godt klar over, at ungdomsårgangene de kommende år bliver mindre, men er alligevel uforstående overfor, at den udfordring er argument for at reducere i optaget på uddannelser, hvor virksomheder i dag er hensat til at ”stjæle” medarbejdere fra hinanden. Det giver ingen mening, og politisk bør der i stedet arbejdes på at øge optaget på disse uddannelser.

De nye studiepladser uden for de største byer skal derfor ikke skabes på bekostning af de eksisterende studiepladser i de etablerede studiemiljøer.

Ender udflytningsplanerne og loftet over studiepladser i de større byer med, at vi får færre studerende og i sidste ende færre uddannede på både STEM-området og det samfundsfaglige område, ender de regionalpolitiske ønsker med at spænde ben for den hjemlige udvikling og i sidste ende vores velstand og velfærd.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.