Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI, Klaus Winther Ringgaard, formand for FRIs Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI, samt Tina Kramer Kristensen, medlem af FRIs Energiudvalg og Global Division Director i Rambøll

Der er ingen tvivl om, at den nuværende energikrise understreger behovet for, at Danmark satser massivt på den grønne transformation af energisystemet.

Ikke kun fordi, det kan fremskynde vores uafhængighed af russisk gas, men fordi, det er essentielt, hvis vi vil opfylde de mål, der er sat for klimaet.

I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om.

Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse.

For lige nu befinder vi os i en situation, hvor det ikke kun er høje materialepriser og brudte forsyningskæder, der forsinker udrulningen. Den største udfordring er manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne. Og denne mangel er så grel, at allerede igangsatte opgaver må udskydes.

Ønsker vi reelt, at mange af de cirka 300.000 danskere, der i dag venter på at få fjernvarme, ikke skal vente til 2028 eller 2030, så er det essentielt, at der findes politiske løsninger, der fører til flere hænder.

Vi befinder os i en tid, hvor det er helt afgørende, at den grønne transformation af energisystemet prioriteres, og at der afsættes de tilstrækkelige midler og ressourcer.

Hvis der fra politisk side ikke vises vilje til at afhjælpe disse akutte problemer med mangel på kvalificeret arbejdskraft, så er politikerne nødt til at stille sig selv det simple, men alvorlige, spørgsmål: Vil vi reelt den grønne omstilling af vores energisystem, og ønsker vi et robust energisystem?

For uden ekstra ressourcer er det ikke muligt at løse den opgave, vi er blevet stillet, i det tempo, som vi gerne vil. Uden ekstra hænder kommer mange af de danskere, der venter på fjernvarme, til at vente lang tid. Og klimaet betaler prisen i mellemtiden.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.