FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav

Af Majbritt Juul, chef for bæredygtighed, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Dagens Byggeri den 19. december 2023

FRI's medlemsvirksomheder tæller nogle af de tungeste spillere inden for byggeriet. Det er de rådgivervirksomheder, der skaber designet og beregner bygningernes klimaaftryk, og vi har derfor god erfaring fra virkeligheden at byde ind med, både ift. hvordan kravene virker i dag, og hvordan de bedst kan skærpes fremadrettet.

Budskabet fra FRI er klart:

En skærpet regulering er afgørende for at flytte byggeriet mod et lavere klimaaftryk end i dag. Reguleringen skal være ambitiøs, men samtidig må den ikke forhindre os i at opfylde moderne samfundsbehov. Vi kommer til at anstrenge os for at kunne opfylde kravene og sikre, at byggeriet bidrager til opnåelse af Parismålene.

De syv korte anbefalinger fra FRI til ambitiøse klimakrav i bygningsreglementet er:

1. Alt nybyggeri skal omfattes af LCA-krav, uanset om bygningen er opvarmet eller ej

2. Tilbygninger skal betragtes som nybyggeri

3. Der skal indføres differentierede grænseværdier baseret på bygningstype:

(1) parcel- og rækkehuse op til 2 etager,

(2) etageboliger,

(3) andre bygninger som kontorer, institutioner, skoler osv., og

(4) bygninger over 50 m2, som ikke er omfattet af energirammeberegninger.

4. Der skal implementeres flere livscyklusfaser (A4, A5, B1 og B2) og bygningsdele i LCA-beregningen for at sikre, at vi får mere reelle CO2e-beregninger

5. Der skal fastsætte defaultværdier for materialer, hvor vi mangler specifik viden om klimaaftrykket, men også for materialer, hvor der findes data. Dette vil forenkle arbejdet med beregningerne. Men det er samtidig vigtigt, at disse værdier sættes højt for at fremme anvendelsen og udbredelsen af produktspecifikke data.

6. Der bør indføres et krav om LCA-beregninger for renoveringer over 1.000 m2 fra 2025 og indføres egentlige grænseværdier fra 2027. Dybe renoveringer og transformation af bygninger skal betragtes som nybyggeri.

7. Der skal udvikles en ny metode til fastsættelse af kommende grænseværdier, baseret på potentialer og ikke kun på tidligere praksis.

Differentierede krav vil gøre en stor forskel

Særligt ved vores anbefaling nr. 3 har vi mulighed for at være klimaambitiøse i hele byggeriet. Det er simpelthen ikke ambitiøst nok med én grænseværdi, og vi skal anerkende, at det er sværere at bygge med en lavere CO2e pr m2, når der er tale om en kontorbygning eller et kollegiebyggeri end f.eks. et parcelhus.

Det er ikke besværligt med differencierede krav. Vi skal jo allerede ved ansøgning om byggetilladelsen vide, hvilken type bygning vi ønsker at bygge, og metoden for udregning af grænseværdien er ens uanset bygningstype.

Vi kan i byggebranchen arbejde med ambitiøse klimakrav, men det kræver, at vi samarbejder særligt i de indledende faser, hvor vi har størst mulighed for at ændre designet af en bygning og valg af materialer.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca. 35.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på ca. 35 mia. kroner.

Læs flere debatindlæg

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.