Gang i hjulene gennem grøn omstilling

Dagens Byggeri har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2020 - og frem på 2021. Henrik Garver, administrerende direktør i FRI, giver her sit bud. 

Af Henrik Garver, adm. direktør FRI, Dagens Byggeri d. 13. januar 2021. 

Den rådgivende ingeniørbranche havde med resultaterne fra 2019 sat ny omsætningsrekord; vi havde som organisation og som branche bidraget til en række af de Klimapartnerskaber der leverede deres rapporter til regeringen i marts måned. Indsatsen med at få AB-regelsættet - for FRI gælder det særligt ABR 18 - til at være det standard aftalesæt som det hele tiden har været tanken, var kommet langt, men ikke i mål. Hvorfor bygherrer, som ikke har dårlige erfaringer med ABR 18, alligevel vælger at fravige, og dermed øge tilbudsomkostningerne, er fortsat svært at se rationalet bag?

Sidst men bestemt ikke mindst, så lancerede FRI 2020-udgaven af vores store State of the Nation Rapport den 5. marts. Med 2020-udgaven var det fjerde gang siden 2008, at vi kunne præsentere et samlet overblik over tilstanden, tendenserne, fremtiden og de estimerede omkostninger, der skal til for at sikre funktionen og værdien af den samlede danske infrastruktur.

Årets rapport fokuserede særligt på bæredygtighed - og derudover på den grundlæggende udfordring, at infrastrukturens tilstand er nedadgående, sammenlignet med 2016. Men fokus skiftede hurtigt fra State of the Nation 2020 til Covid-19.

Danmark lukkede ned, men arbejdet fortsatte på fuld damp i rådgiver- og ingeniørvirksomhederne, ikke mindst fordi byggeriet aldrig blev lukket ned i Danmark.

Der opstod alligevel tydelige huller i ordrebøgerne - sidst på foråret var ordrebogen i FRI-virksomhederne reduceret med 15 procentpoint. Det lignede finanskrisen afspillet i Fast Forward. Men hen over sommeren og i det tidlige efterår blev der knoklet for at lukke hullerne igen, og det er grundlæggende lykkedes. Det skyldes ikke mindst dygtige virksomheder, men også at der politisk er blevet reageret og lyttet, når vi som branche - og som samlet byggeerhverv - har haft forslag til hvad der kunne gøres.

Frigivelsen af Landsbyggefondens midler til renovering af de almene boliger og suspenderingen af anlægsloftet i regioner og kommuner var blot to af de centrale beslutninger, der virkelig har gjort en forskel.

Coronasituationen er ikke overstået endnu. Og i disse dage ser det ud til, at de næste måneder bliver hårde både for danskerne og for økonomien. Men jeg tror og håber, at 2021 alt i alt bliver et mere almindeligt år. Vi forventer at bæredygtighedsdagsordenen bliver endnu mere central. Den har fyldt i 2020, men har som så meget andet stået i skyggen af Corona. Bæredygtighed og grøn omstilling står fortsat meget højt på dagsordenen i FRI. Vi skal have gang i hjulene igen oven på pandemien, og alt taler for, at det skal ske gennem grøn omstilling.

De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder står lige nu i en stærkere position end mange af deres udenlandske konkurrenter, når genstarten af europæisk økonomi for alvor går i gang i 2021, hvor EU's Green Deal startes op. Milliarder på milliarder af euro vil over det næste årti bliver allokeret til forskning, innovation og udvikling inden for områder som ren energi, bæredygtig transport, grønnere landbrug og forankring af CO2.

Hjemme i Danmark står vi desuden over for et kommende infrastrukturforlig. Her er det min forventning, at fokus bliver på mobilitet - og igen på grøn omstilling.

Tiden er derfor inde til, at Danmark kommer i gang og udnytter den styrke vores virksomheder har netop nu. Hvis regeringen og et flertal i Folketinget var klar til at følge de anbefalinger, som regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg - det vil sige branchens virksomheder og organisationer med den største faglige ekspertise på området - kom med i marts i år, så ville udviklingen gå hurtigere i Danmark. Og hvis udviklingen i Danmark accelereres, vil danske virksomheder stå langt stærkere, når der skal skabes gode løsninger for klimaet i Europa - og gode arbejdspladser herhjemme.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI